{settings.product}

IAEA coördineert harmonisering en standaardisering criteria voor kleine modulaire reactor

oktober 2023 -

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) heeft het initiatief genomen om langs een tweetal sporen de criteria voor de kleine modulaire reactor (SMR) te harmoniseren en te standaardiseren. De sporen moeten leiden tot een algemeen geldend stelsel van uniforme veiligheidsgrondslagen, –voorschriften en –richtlijnen. Leveranciers van SMRs moeten aantonen dat hun ontwerp voldoet aan de vermelde criteria in dat stelsel.

Het eerste spoor is gericht op de veiligheid en krijgt vorm dankzij een drietal werkgroepen. Ze  houden zich bezig met het uitwisselen van informatie, met de ontwikkeling van een multinationaal systeem voor de beoordeling van reactorontwerpen, dat voorafgaat aan de vergunningverlening ervan, met de opzet van internationale samenwerkingsverbanden, die ten doel hebben zulke beoordelingen uit te voeren.

Het tweede spoor betreft de praktische industriële aanpak Dit spoor is gericht op een seriematige productie van SMRs en telt een viertal onderwerpen. Dat zijn de harmonisering van de te stellen eisen aan de installatie, de experimentele beproeving en validatie van het reactorontwerp, de te gebruiken computerprogrammatuur voor de veiligheidsanalyses en de versnelling van de uitbouw van de infrastructuur voor de SMR. Wat dat laatste onderwerp betreft, speelt het gebruik van bestaande seriematig gefabriceerde, commercieel beschikbare onderdelen een belangrijke rol. Dat is inclusief de acceptatie ervan door vergunningverleners. Zulke standaardcomponenten zijn veel goedkoper dan de speciaal vergunde. Daarom is die acceptatie uit oogpunt van kostenbeheerding noodzakelijk.

De initiatief van IAEA is nodig om de kleine modulaire reactoren in de toekomst op wereldschaal te kunnen uitrollen. Daardoor de klimaatcrisis te beheersen en de energie– en elektriciteitsvoorziening op peil te houden. Er nemen aan de exercitie 94 organisaties uit dertig landen deel. Er zijn, ter vergelijking, ruim tachtig SMRs in achttien landen in ontwikkeling.

Een lijst met de 25 meest veelbelovende SMRs staat elders op de website. Dat is inclusief korte beschrijvingen van de installaties en de stand van hun ontwikkeling. U kunt de lijst zien door hier te klikken.

Meer informatie:
1. https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-showcases-progress-in-nuclear-harmonization-and-standardization-initiative-to-facilitate-deployment-of-smrs
2. https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-initiative-advances-efforts-to-support-the-safe-secure-deployment-of-smrs
3. https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-initiative-sets-ambitious-goals-to-support-the-safe-and-secure-deployment-of-smrs

Terug naar het nieuwsoverzicht