{settings.product}

EU subsidieert versnelling ontwikkeling radiofarmaca in Petten

januari 2019 -

NRG krijgt tezamen met zijn partners een subsidie van 6,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de uitbreiding van FIELD-LAB in Petten. Dat betreft een publiek-private samenwerking om de ontwikkeling van nieuwe medische radio-isotopen te versnellen en ze sneller toe te passen in ziekenhuizen. Het samenwerkingsverband, waaraan NRG leiding geeft heet ANM-consortium, ofwel Advancing Nuclear Medicine consortium. Daaraan doen verder een zevental Nederlandse organisaties mee, namelijk het Antoni van Leeuwenhoek, Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, Radboud UMC, Erasmus MC, Amsterdam UMC, NucMed en FutureChemistry. Het initiatief is internationaal ondersteund door 15 partijen, waaronder het Duitse Kankercentrum (DKFZ) en BTG, een Canadees farmaceutisch bedrijf. Naar verwachting zal het aantal partners in het ANM-consortium op korte termijn toenemen. FIELD-LAB is een onderzoek- en ontwikkelcentrum, dat beschikt over radiochemische laboratoria en dat productieprocessen ontwikkelt met inachtneming van te waarborgen productieprocessen (GMP). Het stelt zich ten doel om nieuwe medische radio-isotopen te ontwikkelen, die een steeds grotere rol spelen in een geheel individuele persoonsafhankelijke behandeling van levensbedreigende ziektes, zoals kanker. Binnen FIELD-LAB werken bedrijven en kennisinstellingen nauw samen, combineren ze hun wetenschappelijke kennis en voeren ze  innovatieve projecten uit op het gebied van de radiofarmaca. De vestigingsplaats van FIELD-LAB ligt naast de Hoge Flux Reactor (HFR) op de Energy & Health-campus in Petten. Deze vestigingsplaats is uiterst geschikt, omdat Petten wereldwijd een derde van alle veelgebruikte medische radio-isotopen produceert voor de behandeling van 30 000 patiënten per dag. De vestiging in Petten betekent, dat alle relevante schakels voor de productie van radio-isotopen en radiofarmaca al aanwezig zijn. De betrokkenheid van bedrijven zorgt voor versnelling van de ontwikkeling en voor focus op het naar de markt brengen van concrete nucleair medische verbeteringen ten behoeve van de patiënt. Op deze wijze kunnen in de toekomst nog meer patiënten geholpen worden met een behandeling op maat.

Meer informatie:
https://www.nrg.eu/over-nrg/nieuws-pers/detail/artikel/petten-investeert-in-nieuwe-nucleaire-geneesmiddelen-nederland-krijgt-voortrekkersrol-in-de-ontwik.html

Terug naar het nieuwsoverzicht