{settings.product}

Nieuwe NGO adviseert rijksoverheid en Gelderse interesse inzake kernenergie

april 2021 -

Er is eind 2020 een nieuwe Nederlandse NGO, een niet-gouvernementele organisatie, opgericht, die zich ten doel stelt om de inzet van kernenergie in ons land te promoten. Het is de stichting e-Lise, die het politieke, maatschappelijke en economische draagvlak voor kernenergie wil vergroten, vanuit de visie dat kernenergie een sleutelrol dient te spelen in zowel CO2-reductie, als een eerlijke verdeling van welvaart en groei. In Nederland, maar ook in de zich nog ontwikkelende landen. De stichting ontleent haar naam aan de wetenschapster Lise Meitner, die in 1938 de kernsplijtingsreactie ontdekte, ofschoon alleen haar baas Otto Hahn daar in 1944 de Nobelprijs voor kreeg. De stichting stelt vast, dat het onderwerp kernenergie door de politiek is genegeerd en daardoor van de klimaattafels voor het klimaatakkoord is geweerd. Ze constateert, dat er vanwege de marktconsultatie, die het adviesbureau KPMG in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert, een kentering gaande is in de publieke opinie. Nochtans bestaan er nog veel misverstanden en blijft het onderwerp kernenergie politiek omstreden. Om daar verbetering in te brengen heeft e-Lise een rapport met aanbevelingen °) voor de rijksoverheid opgesteld. Ze liggen vooral op politiek en economisch gebied. De belangrijkste zijn: ● Financiering door de overheid, zodat de rente laag is; ● Garanties van de overheid teneinde politiek gezwalk tegen te gaan; ● Het verhogen van de kennis in ons land op het gebied van de kernenergie; ● Het aanmerken van kernenergie als een duurzame energiebron, zowel in Nederland als in Europa. Het rapport is te lezen via de onderstaande link.

Het adviesbureau KPMG betrekt bij zijn marktconsultatie ook de provincies. Dat was voor de provincie Gelderland aanleiding om haar gemeenten te polsen over hoe ze tegen een nieuwe kerncentrale aankijken en of ze eventueel belangstelling hebben voor zo’n centrale binnen hun gemeentegrenzen. Er zij aan herinnerd, dat de kerncentrale Dodewaard in Gelderland lag. Deze kleine kerncentrale met een vermogen van 58 MWe draaide tussen 1969 en 1997. Ze is om economische redenen stilgelegd. De aanwezige splijtstof is afgevoerd en de radioactieve onderdelen zijn sinds 2005 voor een periode van veertig jaar ingesloten in het reactorgebouw. Het voordeel hiervan is, dat in die tijd de aanwezige radioactiviteit sterk afneemt door het radioactief verval. De ontmanteling is daardoor eenvoudiger en goedkoper. Tijdens haar bedrijfsperiode was Dodewaard een van de best presterende kokendwaterreactoren van reactorbouwer General Electric. Ze kreeg daarvoor vele prijzen. Voor de ontwikkeling van de ESBWR stond de reactor Dodewaard model en voor die van de nieuwe BWRX-300 is dat ook het geval.

Naar aanleiding van de gang van zaken in Gelderland heeft het regionale dagblad De Stentor een opiniepeiling over kernenergie gehouden. De bezoekers van zijn nieuwssite kregen de stelling voorgelegd: “Een kerncentrale bij mij in de buurt? Geen probleem!”. Van de respondenten was 55% het eens met deze stelling. Oneens was 38% en 7% twijfelde of wist het nog niet.

Meer informatie:
https://www.e-lise.nl/publicaties
https://www.destentor.nl/home/een-kerncentrale-de-provincie-gelderland-wil-daar-best-de-interesse-voor-peilen-bij-gemeenten~ad0af5f9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

°) Het rapport is getiteld: Whitepaper marktconsultatie motie Dijkhoff – De rol van de Nederlandse staat in de business case voor kernenergie

Terug naar het nieuwsoverzicht