{settings.product}

Externe commissie toetst veiligheid Borssele

december 2018 -

Een commissie met internationale deskundigen toetste de veiligheid van de kerncentrale Borssele. Haar conclusie was, dat Borssele behoort tot de groep van 25% veiligste westerse kerncentrales. In 2008 stemde de regering in met een levensduurverlenging van Borssele tot 2034, mits Borssele blijft voldoen aan dat 25%-criterium. Deze veiligheidseis is in een convenant vastgelegd. Borssele kwam in november 1973 in bedrijf en zal eind 2033 dus 60 jaar oud zijn. Het was de tweede keer, dat de veiligheid is vastgesteld. Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de methodologie, die is gebruikt om de vergelijking met de overige 236 westerse kerncentrales te maken. De toetsingscriteria lagen op het gebied van ontwerp, bediening, onderhoud, veroudering en veiligheidscultuur. De commissie bood op 6 december 2018 haar rapport aan aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven - Van der Meer. Zij stuurde het daags daarna de Tweede Kamer toe.

Meer informatie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z23286&did=2018D58778

Terug naar het nieuwsoverzicht