{settings.product}

RIVM vreest toekomstig tekort radiofarmaca

mei 2018 -

De beschikbaarheid van medische radio-isotopen is op termijn niet gegarandeerd, stelt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in een recente studie. De reden is dat de kernreactoren, die deze stoffen produceren oud zijn. In Europa staan een zestal productiereactoren, waarvan één in Nederland (HFR/Petten). Op één reactor na zijn deze installaties oud. Als één van de zes zou uitvallen, dan kunnen al tekorten ontstaan, omdat de overige de vraag niet kunnen opvangen. Te meer, omdat het wereldwijde gebruik met 5% tot 8% per jaar groeit. Vooral door de extra vraag in Azië. Daarbij komt nog dat de Canadese NRU-reactor, die 40% van de wereldproductie voor zijn rekening nam, in april 2018 definitief is stilgelegd. Canada is sindsdien aangewezen op import. Misschien dat in de toekomst zonder de inzet van kernreactoren, dankzij nieuwe technologie, de productie mogelijk zal zijn. Voor bepaalde soorten radio-isotopen, met name de therapeutische, geldt dat echter niet, zodat voor de beschikbaarheid daarvan voldoende reactorcapaciteit op aarde nodig zal blijven.

 

Meer informatie: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Leveringszekerheid_medische_isotopen en http://www.world-nuclear-news.org/RS-Canadian-isotope-reactor-enters-retirement-0308185.html

 

Terug naar het nieuwsoverzicht