{settings.product}

Productievergoeding voor kerncentrales in delen van VS

maart 2019 -

Een klein aantal staten in VS geeft financiële steun aan kerncentrales in de vorm van een productievergoeding. In feite is dat een subsidie. Deze steun is vergelijkbaar met die, die duurzame energiebronnen krijgen. De motivatie is, dat kerncentrales geen CO2 uitstoten en dat ze niet kunnen concurreren met gesubsidieerde duurzame energiebronnen en ook niet met elektriciteit uit goedkoop schaliegas. Het Amerikaanse Ministerie van Energie (DoE) schatte, dat de kernenergie 0,4 tot 0,7 dollarcent per kWh duurder is dan de beide andere. De staten New York, Illinois, Connecticut en New Jersey hebben al een regeling, waarin een vergoeding voor elektriciteitsproductie met kerncentrales is vastgelegd. In Ohio en Pennsylvania is zij in voorbereiding. De productievergoeding bedraagt in New York 1,75 dollarcent per kWh. In Illinois is dat 1,65 dollarcent. Leveranciers van duurzame energie krijgen van de federale overheid een bedrag van 2,30 dollarcent per kWh. De Amerikaanse kerncentrales produceren meer dan de helft van de CO2-vrije elektriciteit. Als kolencentrales die elektriciteit zouden moeten opwekken, dan zou jaarlijks de CO2-emissie met 750 miljoen ton toenemen. De doelstelling van VS is om in 2030 de jaarlijkse CO2-uitworp met 32% terug te dringen. Zonder het huidige aandeel kernenergie is dat niet haalbaar. Er zijn 98 kernrectoren voor elektriciteitsproductie in bedrijf in VS, die een vermogen hebben van 99 GWe. De totale elektriciteitsproductie in VS is 4015 miljard kWh. Dat is ongeveer 35 keer de totale  Nederlandse productie. Kerncentrales hebben een aandeel van 20%. Gas levert 32% en steenkool 30%. De duurzame bronnen , inclusief waterkracht, 17%. Naar verwachting zal het opgesteld vermogen aan kolencentrales, thans 300 GWe, in 2030 met een derde deel zijn afgenomen.
Meer informatie:
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx

Terug naar het nieuwsoverzicht