{settings.product}

Plannen voor eindberging in Canada gepubliceerd

april 2020 -

Canada is een van de landen, die een eindberging van hoog radioactief afval voorbereidt. Onlangs heeft NWMO °), de Canadese COVRA, zijn plannen daar voor gepubliceerd. Zij komen er op neer, dat onderzoek plaatsvindt naar de geschiktheid van diepe stabiele geologische formaties voor zo’n eindberging. Het onderzoeksproces startte enkele jaren geleden met de vraag aan afgelegen woongemeenschappen of zij een eindbergingsfaciliteit in hun omgeving zouden accepteren. Daarop kwamen negentien positieve reacties binnen. Het aantal mogelijke vestigingsplaatsen is inmiddels teruggebracht tot twee. Een bij de plaats Huron-Kinloss, dat ligt tussen de grote meren in het Zuiden van de provincie Ontario en een bij de plaats Ignace in het Westen van diezelfde provincie. Over drie jaar maakt Canada de keuze voor de definitieve locatie, die dan in 2026 een locatiegoedkeuring krijgt en in 2033 een bouwvergunning. De eindberging van het hoog radioactieve afval, met name uitgeputte splijtstofelementen, kan dan tussen 2040 en 2045 starten. De totale kosten over de gehele periode tussen 2010 en het einde van de levensduur van de eindberging, 150 jaar na haar opening, bedragen € 15 miljard. Haar capaciteit is voldoende voor de opslag van 5,2 miljoen ton aan splijtstofelementen.

Voorts doet NWMO onderzoek naar het aanbrengen van een aantal fysieke barrières tussen de biosfeer en de splijtstofelementen, die in opslag gaan.

In Canada draaien vier kerncentrales met in totaal negentien kernreactoren van het type CANDU. Het opgestelde vermogen is 13,5 GWe en zij produceren ongeveer 16% van de benodigde elektriciteit. Bijna alle kernreactoren staan in de provincie Ontario. Opwerken van de uitgeputte splijtstofelementen vindt niet plaats, zodat zij het hoog radioactieve afval vormen. Zo’n splijtstofelement is kort en vrij dik. Zijn lengte is 50 centimeter en zijn diameter 10 centimeter. Elk nieuw element bevat 20 kilogram natuurlijk uranium. De opbrand van uitgeputte splijtstofelementen is ongeveer 20 MegaWattdag per kilogram.

Meer informatie:
https://www.nwmo.ca/en/Reports

°) NWMO: Nuclear Waste Management Organisation

Terug naar het nieuwsoverzicht