{settings.product}

Duitsland handhaaft twee kerncentrales tot half april 2023

september 2022 -

De Duitse minister voor Economie en Klimaatbescherming, Robert Habeck (De Groenen) heeft het besluit bekend gemaakt, dat een tweetal kerncentrales na de wettelijk vastgelegde sluitingsdatum van 31 december 2022 als reserve voor de elektriciteitsproductie mag blijven tot half april 2023. In geval van een stroomtekort zouden ze dan mogen opstarten. Het besluit kwam kort nadat een nieuwe stresstest voor de voorzieningszekerheid van elektriciteit verscheen. Deze is opgesteld door de vier netbeheerders van het hoogspanningsnet. Er blijkt uit, dat de netbeheerders niet onder alle omstandigheden de voorzieningszekerheid van elektriciteit voor de komende winter kunnen garanderen.

De twee kerncentrales, die als reservevermogen mogen blijven, zijn Isar-2 in Beieren en Neckarwestheim-2 in Baden-Württemberg. De derde en laatste kerncentrale, die niet als reserve is aangemerkt en die daarom dicht moet is Emsland. Deze centrale ligt vlak over de grens bij Almelo in een gebied, waar de verwachte voorzieningszekerheid beter is dan in Baden-Württemberg en Beieren.

De eigenaars van de twee kerncentrales wijzen op de zinloosheid van het besluit, omdat het vanwege technische belemmeringen geen nut heeft om kerncentrales als reservevermogen achter de hand te houden. Kerncentrales zijn immers geen gascentrales, die snel kunnen opstarten. Daarnaast is er het probleem van de splijtstof, die niet voorhanden is om de eenheden langer dan gepland te bedrijven. De eigenaars zijn echter bereid om het gesprek met de minister aan te gaan, teneinde te bezien wat doenlijk is.

Het besluit van minister Habeck is aan alle kanten bekritiseerd. De Groenen zijn teleurgesteld. Daarentegen heeft de minister voor energie van de deelstaat Beieren, Hubert Aiwanger (Freien Wähler), er geen goed woord voor over. Naar zijn mening stelt minister Habeck het partijbelang van De Groenen boven het landsbelang. De minister-president van Beieren, Markus Söder (CSU), noemt het besluit in deze tijd van energieschaarste een grote fout, omdat de drie kerncentrales de elektriciteit produceren voor 10 miljoen huishoudens. De energiewoordvoerder van het CDU in de Bondsdag, Andreas Jung, wijst op de negatieve gevolgen. Het betekent een lagere voorzieningszekerheid, een hogere stroomprijs en een grotere uitstoot van broeikasgas. Hij vindt het besluit een stoot onder de gordel van de Europese solidariteit. Het CDU wil een levensduurverlenging van drie of vier jaar voor alle drie de eenheden. De regering, de stoplichtcoalitie van Groenen, SPD en FDP, is intern verdeeld. De liberale coalitiegenoot FDP wil dat de centrales langer doordraaien. Ook de socialistische bondspresident, Olaf Scholz (SPD) zegt dat te willen. SPD en FDP zijn echter gebonden aan het coalitieakkoord met De Groenen.

Het energiebeleid van minister Habeck vormt ook een bedreiging voor de Duitse industrie. Dat is doelbewust, omdat hij zegt alleen alternatieve bedrijfsmodellen te willen. Als gevolg daarvan is de de-industrialisatie begonnen. Vanwege de hoge elektriciteitsprijs moeten bedrijven noodgedwongen sluiten. Dat betreft grote bedrijven, zoals de aluminium– en staalindustrie, maar ook de chemische industrie, de papierindustrie en de kunstmestfabrieken. Daarnaast is 10% van de middelgrote bedrijven bedreigd. Als de Duitse kerncentrales, naast de bruinkoolcentrales, open zouden blijven, dan zou volgens de systematiek van het Instituut voor Energie en Economie van de Universiteit van Keulen de Duitse industrie voor € 17 eurocent per kWh elektriciteit kunnen afnemen. Dat is minder dan de helft van wat ze anders moeten betalen. Ter vergelijking: De Franse industriële bedrijven betalen met instemming van de Europese Commissie € 4,5 eurocent per kWh voor de atoomstroom.

Een tweetal meningspeilingen onder de Duitse bevolking laat onafhankelijk van elkaar zien, dat 80% voor het langer openhouden van de drie kerncentrales is. Tevens is 67% er voorstander van om de reactoren nog vijf jaar langer in bedrijf te houden.

Meer informatie:
1) https://www.bayern.de/wirtschaftsminister-aiwanger-kritisiert-einstufung-von-isar-2-als-notfallreserve/
2) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bund-habeck-gibt-ergebnis-stresstest-atomkraftwerke-bekannt-neckarwestheim-100.html
3) https://www.preussenelektra.de/de/unsere-kraftwerke/kraftwerkisar.html
4) https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/die-deindustrialisierung-deutschlands-hat-begonnen-a3957236.html
5) https://www.akademie-bergstrasse.de/deindustrialisierung

Terug naar het nieuwsoverzicht