{settings.product}

Regering en aandeelhouders van EPZ verkennen overname van Borssele door de staat

juni 2024 -

Met zijn brief van 4 juni 2024 heeft minister Jetten van Klimaat en Energie de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn bereidheid om verkennende gesprekken te voeren met de eigenaar van Borssele over een mogelijke overname van de kerncentrale door de staat. Deze brief is een vervolg op de brief van 9 december 2022, waarin hij de Kamer informeerde over de gesprekken met de eigenaar over de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale voor de periode na 2033.

Voor het Rijk is de kerncentrale belangrijk vanwege de CO2-vrije elektriciteit en het belang van de kennis en bedrijfservaring voor het realiseren van nieuw kernvermogen in ons land. Daartoe heeft de minister eind 2022 een intentieverklaring getekend, alsook begin 2024 een samenwerkingsovereenkomst, met eigenaar annex exploitant annex vergunninghouder EPZ en zijn aandeelhouders, teneinde nu al gebruik te kunnen maken van de specialistische kennis bij Borssele.

De aandeelhouders zijn van mening, dat de commerciële activiteiten van EPZ qua risico– en rendementsprofiel, niet passen bij een lokale overheid. Daardoor ontbreekt  huns inziens het publiek belang, dat het aandeelhouderschap van EPZ zou rechtvaardigen. Het heeft de voorkeur van de publieke aandeelhouders om hun aandelen en daarmee het eigendom van de kerncentrale te verkopen aan de Staat.

In reactie daarop heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de aandeelhouders geschreven, dat de overheid bereid is om verkennende gesprekken daarover te voeren. Daarbij heeft hij vermeld, dat deze gesprekken wederzijds geheel vrijblijvend zijn. Dat geldt te meer, omdat een overdracht van aandelen geen garantie is voor de beoogde bedrijfsduurverlenging. Niet alleen is daarvoor een wijziging van de kernenergiewet nodig, maar ook moeten de  uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken positief zijn, zodat aanpassing van de bedrijfsvergunning gerechtvaardigd is. Verder maakt een financiële afweging deel uit van de verlengingsprocedure. In het van overheidswege opgezette gestructureerde proces, waarin alle aspecten zijn opgenomen, passen geen onomkeerbare stappen.

Meer informatie:
Kamerbrief van 4 juni 2024
Kamerbrief van 9 december 2022

Terug naar het nieuwsoverzicht