{settings.product}

EC vindt waterstof uit kernenergie schoon en NL in pro-kernenergie alliantie

maart 2023 -

De minister van Energie van Frankrijk, Agnes Pannier–Runache, nam het initiatief om een bondgenootschap van een aantal gelijkgestemde Europese landen te stichten, die het gebruik van kernenergie en de productie van waterstof met kernenergie willen bevorderen. Nederland en nog tien EU-landen maken deel uit van de alliantie voor kernenergie en waterstof. De oprichtingsbijeenkomst, waarbij ook de Eurocommissaris voor Energie aanwezig was, vond plaats in de marge van Raad van Energieministers op 27 en 28 februari in Stockholm. Zweden is het eerste halfjaar van 2023 voorzitter van de Raad van Ministers van de EU.

De elf deelnemende landen, die de oprichtingsakte ondertekenden, zijn: Bulgarije, Finland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Minister Jetten was in Stockholm aanwezig en tekende voor Nederland.

De primaire doelstelling van de deelnemende landen is om gezamenlijk op te trekken richting Europese Unie. Voorts om samen te werken op het gebied van de hele waardeketen van de kernenergie, teneinde in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat omvat zowel het kernenergieonderzoek, als de hele toeleveringsketen, als ook het radioactieve afval.

Thans is het aandeel van de kernenergie in de elektriciteitsproductie in de Europese Unie gelijk aan 25%. Kernenergie draagt vooral bij aan de opwekking van de basislast en daardoor aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit. In de toekomst zal ook de productie van waterstof met kernenergie plaatsvinden.

De Franse minister van Energie lobbyde eerder met succes in Brussel om waterstof, die met kernenergie is geproduceerd, gelijk te behandelen als de groene waterstof en derhalve mee te laten tellen voor de Europese duurzame energiedoelstellingen. Op 9 december 2022 oordeelde het Europese Parlement, dat waterstof uit kernenergie als schoon is aan te merken. De Europese Commissie publiceerde daarop op 13 februari 2023 haar regels, waaruit blijkt, dat waterstof uit kernenergie, onder bepaalde voorwaarden, meetelt als schone waterstof. De Commissie noemt die waterstof echter geen duurzame energiedrager, maar een energiedrager met lage CO2-emissie. Dat is opmerkelijk, omdat uitgaande van de totale CO2-uitstoot per opgewekte kiloWattuur, dat is de som van de directe en de indirecte, kernenergie het allerlaagst scoort van alle vormen van elektriciteitsproductie. Lager dan zon en lager dan wind.

De schone waterstof staat centraal in de plannen van de Europese Unie om op termijn de zware industrie in Europa CO2-arm, of liever nog CO2-neutraal, te maken.

Meer informatie:
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eleven-eu-countries-launch-alliance-for-nuclear-power-in-europe/

Terug naar het nieuwsoverzicht