{settings.product}

Radioactiviteit in zee rond Fukushima geanalyseerd

mei 2016 -

De IAEA heeft Japanse laboratoria gecontroleerd die voor de eigen overheid werken. Uit het onlangs hierover verschenen rapport blijkt dat de laboratoria betrouwbare data produceren op het gebied van radionucliden in zeewater, sediment en vismonsters die bij Fukushima zijn verzameld.

De IAEA verzamelde in 2014 en 2015 zelf verscheidene malen de monsters uit de zee bij Fukushima en heeft ze onafhankelijk geanalyseerd in de eigen laboratoria in Monaco. Enkele van de monsters werden ook nog eens afzonderlijk geanalyseerd door laboratoria in Ierland en Nieuw-Zeeland, die onderdeel zijn van een IAEA-netwerk van laboratoria die radioactiviteit in het milieu meten. Hierna werden de resultaten vergeleken met die de uitkomsten van vijf Japanse laboratoria die regelmatig de radionuclideniveaus van het zeewater, sedimenten en vis hebben gemonitord sinds het ongeluk bij de Fukushima Daiichi kerncentrale in 2011.

“Er waren statistisch geen significante verschillen tussen de resultaten die waren gerapporteerd door de verschillende laboratoria”, zei Iolanda Osvath, hoofd van het IAEA Radiometrics Laboratory. Hieruit volgt volgens het IAEA-rapport dat de deelnemende Japanse laboratoria de capaciteit hebben om monster nauwkeurig te analyseren. Twee andere bekwaamheidsproeven, ofwel proficiency tests, bevestigden dat de deelnemende laboratoria goed presteerden in het meten van radioactiviteit in de watermonsters. Gedurende deze testen bereidde de IAEA proefmonsters voor van laagradioactief zeewater en liet de Japanse laboratoria het niveau van radioactiviteit meten. De hoeveelheid radioactiviteit in deze geprepareerde monster was onbekend bij de deelnemende laboratoria, die hun methode en resultaten aan de IAEA rapporteerden. De resultaten van de proficiency tests zijn beschikbaar op de IAEA-website.

De analyses en de studies maakten deel uit van het werk van de IAEA om de overheid van Japan te helpen de verzekering te geven dat het monitoren van de zee rond Fukushima Daiichi van hoge kwaliteit is, maar ook: compleet, betrouwbaar en transparant. Het werk was een activiteit die volgde op aanbevelingen die waren gemaakt na het onderzoek van leven in de zee zoals in een rapport van de IAEA in 2013 staat vermeld. Dat rapport had betrekking op de ontmanteling van de Fukushima Daiichi kerncentrale, waarin de Japanse planning werd beoordeeld om de ontmanteling van de centrale te implementeren.

Het doel van het vergelijken van laboratoria onderling en het uitvoeren van bekwaamheidstesten is om analyses van mariene monster en stralingsdata van hoge kwaliteit te kunnen verzamelen. De IAEA houdt soortgelijke proeven voor analytische laboratoria wereldwijd zodat ze hun hoge kwaliteit aan analytische vaardigheden kunnen handhaven en nog verder verbeteren.

De volgende missie voor bemonstering van zeewater en sediment staat gepland op 16 tot 22 mei.

Bron: IAEA - http://bit.ly/1NwyRkz

Terug naar het nieuwsoverzicht