{settings.product}

Amerikaans herstelplan bevordert kernenergie en beter stroomnet

april 2021 -

Het economisch herstelplan van president Biden is gericht op het creëren van hoogwaardige banen, het verbeteren van de infrastructuur en het aanpakken van het klimaatprobleem. Het heeft een omvang van $ 2 biljoen en een looptijd van acht jaar. Dat is jaarlijks $ 250 miljard, ofwel ongeveer 1% van het Amerikaanse Bruto Binnenlands Product. Ter vergelijking: Op Nederlandse schaal zou dat plan neerkomen op in totaal € 55 miljard, ofwel € 7 miljard per jaar. President Biden beoogt met zijn plan de Amerikaanse economie te hervormen tot ’s werelds sterkste, meest veerkrachtige en meest innovatieve. Het is tevens een antwoord op de Chinese economische dreiging en het bevordert onderzoek, ontwikkeling en innovatie ten behoeve van de Amerikaanse maakindustrie met behoud van de vrije markt economie.

Het herstelplan beoogt vergaande elektrificatie, waarbij de elektriciteitsproductie na 2035 geen CO2 meer uitstoot. Dat betekent de omschakeling op elektrische auto’s, de bouw van een half miljoen laadpalen in 2030 en de overgang op elektrische warmtepompen voor de verwarming van woningen. Het plan roept ook een halt toe aan de aftakeling van het Amerikaanse hoogspanningsnet. De voorzieningszekerheid is de afgelopen jaren in de VS dramatisch verslechterd. De jaarlijkse kosten van stroomstoringen belopen thans 70 miljard dollar. Vanwege de elektrificatie moeten de netbeheerders hun hoogspanningsnetten niet alleen verbeteren, maar ook fors uitbreiden.

Het herstelplan is erop gericht om alle bestaande elektriciteitsproductie, die geen CO2 uitstoot te behouden. Dat zijn de kern- en waterkrachtcentrales, naast de duurzame energieproductie. Een op de vijf kerncentrales zou om economische redenen de komende vijf jaar sluiten. Hun sluiting zou leiden tot een toename van de CO2-uitstoot met 13 miljoen ton per jaar. Om dat te voorkomen ligt er een wetsontwerp bij het Amerikaanse Congres. We moeten afwachten of het wetsontwerp en het herstelplan leiden tot het openhouden van de desbetreffende kerncentrales. Voorts stimuleert het herstelplan de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales. Met name ook de SMR, de kleine modulaire reactor. Er is een budget van € 15 miljard beschikbaar voor demonstratieprojecten op het gebied van waterstof, energieopslag, geavanceerde kerncentrales en dergelijke.

De American Nuclear Society juichte het plan toe, wees op de vele goed betalende banen in de sector en op de groeiende wereldmarkt voor de SMR met de daarbij behorende groei van het aantal banen in de VS.

Thans zijn 95 kernreactoren in VS in bedrijf, die 20% van de elektriciteit opwekken. Het aandeel duurzame energie is 16% (wind en waterkracht elk 7% en zonne-energie 2%). Wat het percentage atoomstroom na 2035 moet zijn, is in het herstelplan niet vermeld. Voorts is de Amerikaanse doelstelling om na 2050 helemaal geen CO2 meer uit te stoten. Het herstelplan is een eerste stap om die doelstelling te realiseren. Het is een enorme uitdaging, omdat de Amerikaanse CO2-emissie per hoofd van de bevolking met 15.000 kg CO2 per jaar tot de hoogste ter wereld behoort. Ter vergelijking: De Nederlandse is per hoofd bijna 10.000 kg per jaar.

Meer informatie:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/

Terug naar het nieuwsoverzicht