{settings.product}

Effectiviteit ontsmetting omgeving Fukushima vastgesteld

januari 2020 -

Na het ongeluk in Fukushima besloot de Japanse regering om de omgeving van de kerncentrale te ontsmetten. Het ongeluk gebeurde in maart 2011. De schoonmaak vond plaats sinds november 2011 en besloeg zowel het geëvacueerde gebied van 1117 km2, als een gebied van 7836 km2, waar geen evacuaties plaatsvonden. In beide gevallen betrof het zowel woongebieden, als landbouwgrond. Ongeveer 75% van de besmette omgeving betrof bosareaal, dat niet is ontsmet.

De radio-isotopen, die veruit de grootste bijdrage leveren aan de besmetting zijn de vluchtige kernsplijtingsproducten cesium-134 en cesium-137. De halfwaardetijden zijn respectievelijk 2 jaar en 30 jaar. Het eerste half jaar na het ongeluk is voor het dosistempo, dat is de hoeveelheid straling per tijdseenheid, cesium-134 dominant en daarna cesium-137. Beide zijn betastralers, die bij hun verval ook gammastraling uitzenden.

Voor de ontsmetting van het gebied is de toplaag van de aarde van 5 centimeter dik verwijderd. Daarna vond de afscheiding van het organische materiaal plaats, dat in een speciale oven is verbrand om het volume te reduceren. Een verdere volumereductie vond plaats door het deel van de grond, dat slechts weinig besmet was, te verwerken in weg- en waterbouwkundige constructies. Het grootste deel van de verwijderde grond van in totaal 20 miljoen m3 ging naar een opslag voor radioactief afval. De kosten van de schoonmaakoperatie bedroegen $ 27 miljard.

De ontsmetting is bijna voltooid. Haar effectiviteit is vastgesteld door de Europese Geowetenschappelijke Unie °). De bevinding is, dat het dosistempo door de ontsmetting met 80% is afgenomen. De onderzoekers doen de aanbeveling om het water van de riviertjes, die uit de beboste gebieden komen te monitoren en te reinigen, als dat nodig is. Voorts om onderzoek te doen naar de terugkeer van de bewoners en naar het opnieuw in gebruik nemen van het geëvacueerde gebied. Een Frans-Japans multidisciplinair team zal het onderzoek op deze terreinen uitvoeren. 

°) Het desbetreffende rapport is getiteld: “Effectiveness of landscape decontamination following the Fukushima nuclear accident: A review” en is gepubliceerd op de website: https://www.soil-journal.net/5/333/2019/

Terug naar het nieuwsoverzicht