{settings.product}

Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor

november 2023 -

Naast de bouw van twee grote kernreactoren in Borssele, lijkt ons land af te stevenen op die van een of enkele kleine modulaire in de provincie. De ontwikkelingen op dat gebied gaan thans hard.

Het eerste nieuwtje is, dat steeds meer provincies voorbereidingen treffen om de komst van een kleine modulaire reactor (SMR) mogelijk te maken. De Provinciale Staten van Overijssel namen een motie aan, op grond waarvan een werkgroep de mogelijkheid van de toepassing van een SMR in de provincie gaat onderzoeken. Haar opdracht is na te gaan, hoe Overijssel een voortrekkersrol op dit gebied kan gaan spelen. Ook verschillende andere provincies zijn met zo’n onderzoek bezig. Dat zijn Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De onderzoeken strekken zich veelal uit tot het vinden van een geschikte vestigingsplaats. Ook Zuid-Holland heeft zo’n locatiekeuze in voorbereiding. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor de voorbereiding van de realisatie van SMRs voor het komende jaar een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar. Daarop zullen verschillende provincies een beroep doen.

Het tweede is, dat er in navolging van de Energiecoöperaties, die participeren in projecten voor zon– en  windenergie, nu ook de Atoomcoöperatie is opgericht. De nieuwe vereniging heeft inmiddels 200 leden, zowel bedrijven als particulieren, die bereid zijn om de ontwikkeling te ondersteunen en om eventueel geld te steken in de bouw van een SMR. De coöperatie participeert in een tweetal projecten, de Alliantie Kernenergie in Limburg en de Werkgroep Kermit in Twente. Ze is wereldwijd de eerste in haar soort.

Het derde betreft de Rolls-Royce SMR. Rolls-Royce is het Engelse bedrijf, dat een grote SMR met een vermogen van 470 MWe, dat is even groot als Borssele, ontwikkelt. Rolls-Royce heeft ervaring op dit gebied vanwege de reactoren in de Engelse kernonderzeeërs. De nieuwe SMR heeft een conventionele drukwaterreactor, die uit een aantal fabrieksmatig geproduceerde modulen bestaat. De samenbouw geschiedt op de vestigingsplaats. Voor de bouw van de reactor in Nederland hebben twee Nederlandse bedrijven intentieverklaringen getekend met Rolls-Royce SMR. Dat zijn BAM Infra Nederland bv, een dochteronderneming van de Koninklijke BAM groep en ULC-Energy bv, een projectontwikkelingsbedrijf en adviesbureau op het gebied van de kernenergie. ULC-Energy is gespecialiseerd in het realiseren van modulaire kernreactoren.
Een drietal SMRs met een lichtwaterreactor is het meest vergevorderd in zijn ontwikkeling. Het zijn, naast de drukwaterreactor Rolls-Royce SMR, de kokendwaterreactor BWRX-300 van General Electric Hitachi (300 MWe) en de integrale drukwaterreactor NuScale VOYGR met modulen, die 77 MWe leveren en met een maximale grootte van de centrale van twaalf modulen (924 MWe). Meer informatie van elk van de drie staat elders op de website. U kunt die lezen door op de reactornaam te klikken.

Meer informatie:
https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/overijssel-onderzoekt-mogelijkheid-kernenergie
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16047058/provincie-wil-onderzoek-naar-kleine-kerncentrale
https://atoomcooperatie.nl/
https://www.ulc-energy.com/news/bam-infra-nederland%2C-ulc-energy-en-rolls-royce-smr-gaan-samenwerken-

Terug naar het nieuwsoverzicht