{settings.product}

Kerncentrale Doel is veilig

maart 2017 -

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap, IAEA, constateerde dat de kerncentrale te Doel (België) aanzienlijke vooruitgang op veiligheidsgebied boekte. Op verzoek van de Belgische federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de IAEA een grondige inspectie uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de essentiële onderdelen die betrekking hebben op de LTO (lange termijn bedrijfsvoering) van de twee oudste eenheden 1 en 2 van de kerncentrale Doel. Uit het onderzoek blijkt dat Doel voldoet aan de IAEA-veiligheidsnormen.

 

De aanleiding voor het overheidsverzoek was de goedkeuring van de Belgische toezichthouder FANC die in oktober 2015 de technische levensduur van de onderzochte eenheden 1 en 2 onder voorwaarden heeft verlengd tot 2025. De Safety Aspects of Long Term Operation (SALTO) inspectie-missie werd uitgevoerd door een internationaal team van experts dat de organisatie en programma’s die op de LTO betrekking hadden heeft onderzocht, inclusief het personeelsbeleid en het kennismanagement. De bevindingen van het rapport zijn allemaal gebaseerd op de IAEA-veiligheidsnormen.

 

Het team concludeerde dat de centrale aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt voor een veilige LTO. De kerncentrale heeft de meeste van de aanbevelingen uit de veiligheidsnormen aangepakt en is bezig met de openstaande onderwerpen. Het expertteam heeft een aantal good practices geconstateerd die met de mondiale nucleaire industrie worden gedeeld, waaronder: De kerncentrale maakt gebruik van een geïntegreerd risicomanagement voor LTO op zowel programmaniveau als bij individuele projecten. Er wordt gebruik gemaakt van stimulansen om personeel te behouden en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat kennis niet verloren gaat bij personeelsverloop.

 

Zoals altijd geven de team-experts ook een aantal aanbevelingen voor verbeteringen. Zo moet de centrale zorgen dat alle systemen en onderdelen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering binnen het verouderingsmanagement vallen gedurende de LTO-periode.Het management van Doel heeft toegezegd de aanbevelingen over te nemen en heeft de IAEA verzocht een vervolgonderzoek missie over twee jaar in te plannen. De Doel-units 3 en 4 maakten geen deel van de IAEA-inspectie uit.

 

http://bit.ly/2lE6MiE

Terug naar het nieuwsoverzicht