{settings.product}

Regering stuurt rapport marktconsultatie nieuwe kerncentrales naar Kamer

september 2021 -

De regering gaf opdracht aan KPMG om een marktconsultatie voor de bouw van nieuwe kerncentrales in ons land uit te voeren. Aan die opdracht lag de motie Dijkhoff ten grondslag. Begin juli 2021 verscheen het rapport, dat inmiddels bij de Tweede Kamer ligt. In het rapport staan de bevindingen, die zijn verkregen door interviews met nationale en internationale marktpartijen, zoals mogelijke aannemers, leveranciers, productiebedrijven en financiers. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • De benaderde marktpartijen zijn onder voorwaarden bereid nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land;
  • Belangrijke voorwaarden zijn een stabiel overheidsbeleid en een stevig maatschappelijk draagvlak. Om de kosten te beheersen zijn bepaalde overheidsgaranties nodig. Verder hebben de meeste marktpartijen vanwege het vermijden van kostenstijgingen een voorkeur voor financiering volgens het RAB-model ˚). Overigens is daarmee voor de financiering van kerncentrales nog geen ervaring is opgedaan. Ook niet in het buitenland;
  • Een voorwaarde is voorts om te kiezen voor een reactortype, dat zich in de praktijk heeft bewezen. Dat komt neer op de keuze voor een grote lichtwaterreactor. De bouwtijd van zo’n lichtwaterreactor ligt tussen de 11 en 15 jaar, zodat de nieuwe eenheid rond 2035 in bedrijf zou kunnen gaan. De kleine modulaire reactor (SMR) is aangemerkt als een interessante optie. Kleine modulaire reactoren zijn rond 2030 commercieel beschikbaar, hebben een bouwtijd van 10 jaar en zouden rond 2040 kunnen opstarten;
  • Verder is er de voorwaarde, dat de overheid het kennisniveau op het gebied van de kernenergie instandhoudt en verbetert. De regering gaf reeds aan te bezien, hoe ze dat het beste kan doen. Bij het op peil houden van de deskundigheid speelt de kerncentrale Borssele een belangrijke rol. Die eenheid startte in 1973 op en heeft een bedrijfsvergunning, die loopt tot 2033. Verlenging van de levensduur van Borssele is daarom gewenst. Er zijn geen technische belemmeringen voor een levensduurverlenging, maar een onderzoek naar de kosten van de modernisering loopt nog;
  • Een bevinding is, dat de provincie Zeeland positief staat tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale en dat voor de provincie Noord-Brabant een vestigingsplaats onder voorwaarden bespreekbaar is.

Meer informatie, inclusief het rapport van KPMG:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13080&did=2021D28065

˚) RAB: Regulated Asset Based. Voor meer informatie kunt u klikken op de titel van het KernVisie nieuwsbericht: ”Rolls Royce wil innovatieve financiering voor zijn kleine modulaire reactor“ van 10 december 2019

Terug naar het nieuwsoverzicht