{settings.product}

Laatste Nuclear Security Summit in VS

maart 2016 -

Op 31 maart en 1 april verwelkomt President Obama meer dan vijftig staatshoofden en vertegenwoordigers van internationale organisaties tijdens de vierde en laatste Nuclear Security Summit (NSS2016) in Washington DC. De voorlaatste NSS werd in 2014 gehouden in Den Haag.

De doelstelling van de NSS2016 is, net als bij de eerder toppen, tweeledig. Zorgen voor tastbare verbeteringen van nucleaire beveiliging en versterking van de internationale samenwerking en afspraken rondom nucleaire beveiliging. Tijdens de top komen wereldleiders bijeen om met elkaar in gesprek te gaan en op het hoogste niveau afspraken te maken over de beveiliging van nucleair materiaal en de preventie van nucleaire smokkel. Deelnemende landen zullen hun inspanningen en commitment laten zien door middel van nationale verklaringen of door de aankondiging van zogeheten 'gift baskets'. Dit zijn internationale bilaterale samenwerkingen tussen twee of meer landen. De actieplannen zullen worden ondersteund door de vijf internationale organisaties en instellingen die meedoen aan de NSS; het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) de Atomic Energy Agency, de Verenigde Naties, Interpol, het Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism en Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction.

"We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot er werkelijk een terroristische actie met nucleair materiaal wordt gepleegd", aldus president Obama. "We moeten nu samenwerken om gezamenlijk de nucleaire beveiligingscultuur te verbeteren, onze ervaringen te delen en onze eisen die we aan nucleaire beveiliging stellen, te verhogen."

Obama

President Obama is de initiatiefnemer van de tweejaarlijkse wereldtop. In 2009 hield hij een speech in Praag waarbij hij nucleair terrorisme één van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid noemde. Tijdens diezelfde speech kondigde hij aan zich internationaal in te spannen om al het nucleaire materiaal de komende vier jaar nog beter te beveiligen. Om dat doel te bereiken werd in 2010 de eerste Nuclear Security Summit in Washington DC georganiseerd. In 2012 volgde een tweede in Seoel. Twee jaar later, in maart 2014, was Nederland het gastland en werd de top in Den Haag gehouden. Voor Nederland was dit de grootste top die ooit in Nederland werd georganiseerd.

Nuclear Industry Summit

Net als bij de voorgaande summits zal er als officieel side-event ook de nucleaire industrie een top organiseren. Deze Nuclear Industry Summit en bijbehorende Nuclear Industry Summit Expo vinden plaats op 30 en 31 maart.

bron: http://www.nss2016.org/, http://nis2016.org/

Terug naar het nieuwsoverzicht