{settings.product}

Kernenergie en elektrische auto vormen een ideale combinatie

december 2021 -

Het aantal volledig elektrische auto’s neemt wereldwijd exponentieel toe. Eind 2021 waren het er ongeveer tien miljoen en in dat jaar zijn er ruim vier miljoen van verkocht. Elke twee jaar verdubbelt het aantal verkochte elektrische auto’s. Vanwege het beleid van regeringen om de CO2-emissie te verlagen door de elektrische auto te bevorderen en de auto met interne verbrandingsmotor uit te bannen, is de verwachting dat deze trend zal doorzetten.

Het soort elektrische auto en zijn gebruik zijn van invloed op het laden. De kleine heeft een bereik van zo’n 300 km en een batterij met een capaciteit van 40 kWh en voor de grote is dat respectievelijk 400 km en 80 kWh.

De meeste auto’s zijn ’s nachts thuis en overdag onderweg. Dat is van belang voor het opladen. Als de auto moet laden met voornamelijk zonnestroom, dan zijn er enkele beperkingen, zoals het feit dat er alleen overdag een ruim aanbod van zonnestroom is. Verder zijn er de soms lange perioden van donkerluwte. De zon schijnt immers vooral ’s zomers en gemiddeld over het jaar slechts 11% van de tijd. Grootschalig kiezen voor laden met duurzame stroom betekent voorts, dat er overal laadvoorzieningen buitenshuis moeten komen. Die voorzieningen dienen een relatief hoog vermogen te hebben, omdat je meerdere auto’s per voorziening en per dag wilt kunnen opladen. Dat alles maakt vergroting van de capaciteit van het laagspanningsnet nodig en daardoor zal het opladen van een elektrische auto overdag duurder zijn dan in de avond of nacht.

Het goedkoopste is om de elektrische auto ’s nachts met een bestaande huisinstallatie op te laden. Dat wil zeggen met een relatief laag vermogen van ongeveer 2,5 kiloWatt. In twaalf uur tijd kun je dan 30 kWh tanken, waarmee je de volgende dag zo’n 150 tot 200 km kunt rijden. Ter vergelijking: Het gemiddelde gebruik van een personenauto is ongeveer 35 km per dag, ofwel voor een elektrische auto vijf tot zeven kWh. Met het gebruik van de huisinstallatie is een uitbreiding van het laagspanningsnet niet nodig. Omdat de elektriciteitsvraag ’s nachts laag is ten opzichte van overdag, is het elektriciteitstarief lager en zijn de overdag gereden kilometers goedkoper. Door elektrische auto’s vooral ’s nachts op te laden neemt het elektriciteitsgebruik ’s nachts toe, waardoor het verschil in vermogensvraag tussen dag en nacht afneemt. Als de basislast toeneemt is dat gunstig voor elektriciteitscentrales, die continu produceren en dus ook voor de kerncentrales met hun lage operationele kosten. Kernenergie en elektrische auto vormen daarom een ideale combinatie. Als de elektrische auto overdag vaak thuis zou staan, dan kun je zelfs verdienen aan je auto door overdag terug te leveren of door de elektriciteit voor je huishouden te betrekken uit de batterij van je auto. Daarvoor is een omvormer nodig, die vergelijkbaar is met die voor de zonnecellen op het dak. Huishoudelijk gebruik is goed mogelijk, omdat een huishouden gemiddeld ongeveer acht kWh per dag gebruikt. Bovendien ben je met zo’n installatie minder kwetsbaar voor stroomstoringen.

De conclusie is, dat kernenergie geschikter is dan zonne-energie om de toekomstige emissie van het personenvervoer terug te dringen.

Meer informatie:
https://energypost.eu/the-10-big-problems-with-simply-replacing-fossil-cars-with-electric/

Terug naar het nieuwsoverzicht