{settings.product}

Voor de kerncentrale Borssele was 2019 een heel goed jaar

januari 2020 -

De kerncentrale Borssele produceerde 3,7 miljard kiloWattuur in 2019. Ze behaalde een belastingfactor van 88% en een beschikbaarheid van 92 %. De centrale was 2,5 % van de tijd onvoorzien niet-beschikbaar.

Borssele startte in 1973 op. Ze bezit een drukwaterreactor met een vermogen van 481 MWe en ze heeft een bedrijfsvergunning tot 2034.

De productie van Borssele leidde tot een vermeden CO2-emissie van 2,5 miljoen ton. Dat komt overeen met ongeveer 2 % van de totale Nederlandse CO2-emissie. De Europese CO2-reductiedoelstelling voor Nederland is 16 % in 2020, gerekend vanaf 1990. Ons land verplichtte zich in het akkoord van Parijs tot een reductie van 49 % in 2030, eveneens gerekend vanaf 1990.

Terug naar het nieuwsoverzicht