{settings.product}

Illinois subsidieert openhouden oude kerncentrales vanwege klimaat

oktober 2021 -

Kernenergie levert in industriestaat Illinois 55% van de elektriciteit. Er staan daar een zestal kerncentrales met in totaal elf kernreactoren met een gezamenlijk vermogen van 11 500 MWe. Het voortbestaan van de twee oudste, te weten Dresden en Byron hing aan een zijden draadje. Dresden heeft twee kokendwaterreactoren met in totaal een vermogen van 1800 MWe, die opstartten in 1970 en 1971. Byron heeft twee drukwaterreactoren met in totaal 2300 MWe, die sinds 1985 en 1987 in bedrijf zijn. Voor beide kerncentrales is renovatie nodig en dat kost veel geld. Daarom oordeelde de eigenaar, het elektriciteitsbedrijf Exelon, dat het economisch voordeliger is om ze te sluiten. Te meer, omdat volgens Exelon er ook nog sprake was van oneerlijke concurrentie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Die sluiting zou voor Byron plaatsvinden in oktober en voor Dresden in november 2021. Van belang is nog, dat de eenheden van Dresden elk een bedrijfsvergunning hebben voor een periode van 60 jaar. De drie niet genoemde kerncentrales in Illinois zijn: Clinton, La Salle en Quad Cities.

Sinds de Klimaat en banenwet van president Biden ˚) van kracht is, heeft een herwaardering van oude kerncentrales plaatsgevonden. Een belangrijke factor is hun potentieel om de groei van de CO2-emissie te beperken. Voor de regering van de staat Illinois was deze federale wet aanleiding om een bedrag van $ 694 miljoen toe te zeggen om de kernenergiesector te ondersteunen in de verwachting daarmee ook de beide kerncentrales open te houden. Vanwege deze toezegging stemde Exelon ermee in om de centrales te renoveren, open te houden en om voor Dresden een verlenging van de bedrijfsvergunning voor een levensduur tot 80 jaar aan te vragen. De renovatie van Byron kost de komende vijf jaar $ 140 en die van Dresden bijna $ 170 miljoen. De renovaties vinden grotendeels plaats tijdens de splijtstofwisselperioden. Ook de kerncentrale van Braidwood valt onder de gemaakte afspraken. Braidwood heeft twee drukwaterreactoren met in totaal 2350 MWe, die beide in 1988 opstartten.

Het openhouden van de drie kerncentrales heeft grote positieve gevolgen voor de economie en het milieu van Illinois. Het betekent het behoud van tweederde van het CO2-loze productievermogen van elektriciteit. Het vermijdt een toename van de CO2-emissie met 70%. Het verhindert een verhoging van de totale jaarlijkse uitgaven voor elektriciteit met $ 480 miljoen, die de consumenten anders zouden moeten betalen. Tenslotte is er het behoud van 28 000 banen. Dat betreft zowel de directe als de indirecte werkgelegenheid.

Meer informatie:
https://www.exeloncorp.com/newsroom/illinois-clean-energy-legislation-spurs-exelon-generation-to-fill-650-jobs-invest-$300-million-in-capital-projects
https://www.exeloncorp.com/newsroom/passage-of-illinois-energy-legislation-preserves-nuclear-plants-and-strengthens-states-clean-energy-leadership

˚) Verwezen zij naar het KernVisie nieuwsbericht met de titel “Amerikaans herstelplan bevordert kernenergie en beter stroomnet” van 13 april 2021, dat u kunt lezen door op de titel te klikken

Terug naar het nieuwsoverzicht