{settings.product}

Toezichthouder ANVS oogst waardering van IAEA

december 2018 -

Een specialistenteam van IAEA voerde eind november 2018 een inspectie uit bij ANVS. IAEA was daartoe uitgenodigd door de regering. Voor zo’n inspectieteam zoekt IAEA een aantal internationale deskundigen aan. De inspectie van november betrof een vervolg op de inspectie van 2014. In jargon heet een dergelijke inspectie een IRRS ofwel een "Integrated Regulatory Review Service".

Het IAEA vat de bevinding als volgt samen:
De missie heeft laten zien dat Nederland hoge prioriteit geeft aan het waarborgen van de wettelijke kaders en dat de organisatie van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming effectief georganiseerd is met als doel inwoners en werknemers te beschermen.

Het team zag grote betrokkenheid van regering cq ANVS om haar functioneren continu te verbeteren en om de IAEA standaarden na te leven. Het team was onder de indruk van het enthousiasme en de toewijding van de ANVS-medewerkers met betrekking tot hun wettelijke toezichtstaak. Het werk van ANVS wordt continu verbeterd en is in lijn met de beste internationale praktijken. Meer in detail zijn de bevindingen, dat ANVS sinds 2014 positieve stappen heeft gezet, onder andere op het gebied van:

► Het succesvol bundelen van afdelingen in één autoriteit als onafhankelijke en goed functionerende organisatie met een heldere strategie en verbeterde onderlinge samenwerking

► Het ontwikkelen van een geïntegreerd managementsysteem en het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen de organisatie

► Het boeken van een opvallende vooruitgang op het gebied van crisisbeheersing, als ook met het ontwikkelen en implementeren van inspectieplanning.

Naar aanleiding van deze bevindingen zei Stientje van Veldhoven, staatssecretaris bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ”Ik heb veel vertrouwen in de kracht van onze gezamenlijke inspanningen om de veiligheid te vergroten. En ik ben verheugd, dat de positieve bevindingen in dit rapport dat vertrouwen bevestigen. We blijven op deze manier samenwerken om de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming verder te borgen en continu te verbeteren.”

Meer informatie: https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2018/11/26/vertaling-persbericht-iaea

Terug naar het nieuwsoverzicht