{settings.product}

Frans besluit over meer kernenergie naar voren gehaald

februari 2022 -

Vanwege de recente prijsstijgingen van gas en olie, alsook vanwege de noodzaak om de CO2-emissie snel te verminderen, heeft president Macron het besluit over de uitbreiding van de kernenergie in Frankrijk onlangs bekend gemaakt. Dat is ongeveer een jaar eerder, dan was aangekondigd. Het betreft allereerst een zestal eenheden van het type EPR2. De eerste komt in 2035 in bedrijf en de laatste in 2045. Voorts is het principebesluit genomen om daarna nog acht eenheden van het type EPR3 aan te besteden, die in de periode daarna zullen opstarten. Bovendien zal de regering geen enkele kerncentrale meer sluiten en de levensduur van de bestaande eenheden tot vijftig jaar verlengen. Mits de veiligheid dat toelaat. Naast deze besluiten op het gebied van de kernenergie zijn er ook beleidsvoornemens op het gebied van de duurzame energie en de waterstof door president Macron gepresenteerd. Frankrijk krijgt vijftig windparken op zee met een vermogen van 40 GWe. Het vermogen aan zonne-energie vertienvoudigt tot 100 GWe. Verder investeert Frankrijk een bedrag van € 114 miljoen in een grote elektrolysefabriek voor de productie van waterstof en € 246 miljoen in een fabriek voor de opslag ervan. Het beleid is er op gericht, dat Frankrijk in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot.

President Macron maakte de uitbreidingsplannen bekend tijdens zijn bezoek aan de stoomturbinefabriek in Belfort, in het oosten van Frankrijk op ongeveer 125 kilometer ten zuiden van Straatsburg. Deze fabriek, die General Electric (GE) in 2015 van Alstom kocht, maakt de grootste stoomturbine ter wereld. Onder andere voor Hinkley Point C, de Engelse European Pressurized Reactor (EPR). Die turbine is 76 meter lang. Dat is groter dan een Airbus. Omdat deze fabriek van strategisch belang is voor de realisatie van de Franse plannen en vanwege een stuk nationale trots, heeft het elektriciteitsbedrijf Électricité de France (EdF) haar onlangs voor een bedrag van € 1,1 miljard teruggekocht van GE. De Franse regering zal hiertoe haar belang in EdF, thans 84%, verhogen.

De investeringskosten van de eerste zes EPR2s bedragen € 50 miljard volgens artikelen in de internationale pers. Daarmee zouden ze per eenheid 30% goedkoper zijn dan de EPRs, die in aanbouw zijn. De factoren, die aan deze kostenreductie bijdragen, zijn het betere projectmanagement, inclusief de gebruikmaking van de ervaringen opgedaan met de bouw van de eerdere EPRs, alsook de vereenvoudiging van het ontwerp. Die vereenvoudiging is mogelijk vanwege de ontstaansgeschiedenis van het ontwerp. De reactor is tussen 1990 en 2010 door de firma’s Framatome en Siemens ontwikkeld en was vooral bedoeld voor de Frans Duitse thuismarkt. De reactor voldoet derhalve zowel aan de Franse als aan de Duitse veiligheidseisen. Omdat de Franse en de Duitse veiligheidsfilosofie verschillen, heeft de EPR extra veiligheidssystemen. Dat leidt niet automatisch tot een veiliger ontwerp. Een te veel aan systemen kan ertoe leiden, dat ze elkaar tegenwerken, zodat de veiligheid afneemt. Vereenvoudiging leidt dan tot een veiliger reactor, die bovendien goedkoper is. De beste manier om de veiligheid van een ontwerp te optimaliseren is met behulp van een risicoanalyse.

Parallel aan de uitbreiding van de hoeveelheid kernenergie met EPR2s wil Frankrijk in 2030 het prototype van de eigen Franse kleine modulaire drukwaterreactor (SMR) NuWard in bedrijf te nemen. Voor meer informatie over deze SMR kunt u op de reactornaam klikken.

In Frankrijk draaien 56 drukwaterreactoren, die tussen 1975 en 1990 in bedrijf kwamen en die 70% van de elektriciteit opwekken.

Meer informatie:
https://www.francebleu.fr/infos/politique/direct-suivez-la-visite-d-emmanuel-macron-a-belfort-sur-le-theme-du-nucleaire-1644425639 

Terug naar het nieuwsoverzicht