{settings.product}

Franse industrie vraagt om zes nieuwe EPRs

september 2020 -

De Franse nucleaire industrie heeft de Franse regering gevraagd om halverwege 2021 een besluit te nemen over de bouw van een zestal eenheden van het type EPR. Dat betreft een vermogen aan nieuw te bouwen kerncentrales van 10 GWe. Ter vergelijking: Het vermogen aan kerncentrales is in Frankrijk thans 61 GWe.

De industrie acht de tijd rijp voor zo’n bouwbesluit. De EPR in Flamanville is immers bijna af, zodat deskundigheid vrij komt voor vervolgprojecten. De genoemde zes eenheden zouden binnen een periode van 20 jaar gereed moeten zijn. Er zou een investeringsbedrag van € 46 miljard mee gemoeid zijn. Het aandeel, dat de eigen Franse industrie toelevert, zou 80% bedragen.

Daarnaast attendeerde de industrie er op, dat elke euro, die zij investeert in de centrales in totaal een bijdrage aan de rest van de economie van € 2,50 genereert. Als zodanig vormt de bouw van deze centrales het hart van een hele reeks van industriële en andere economische activiteiten. Het zou de Franse industrie, die als gevolg van de Coronacrisis in het slop zit, weer vlot trekken. Voorts zijn er een viertal positieve neveneffecten. Te weten: Het zou de Franse deskundigheid  op het gebied van de bouw van kerncentrales op peil houden. Het zou een sleutelrol spelen in het halen van de Franse klimaatdoelstellingen. Het zou bijdragen aan de onafhankelijkheid van het Franse energiesysteem en van de industrie van Frankrijk. En het zou een stuk innovatie teweeg brengen. De Franse industrie heeft daaraan behoefte. De desbetreffende activiteiten hebben immers een hoogwaardige karakter.

Meer informatie:
https://www.euronuclear.org/news/sfen-nuclear-economy-france/

Terug naar het nieuwsoverzicht