{settings.product}

EU gaat kernenergie bevorderen met groene taxonomie

januari 2022 -

De Europese Commissie stuurde op 31 december 2021 het ontwerp van de aanvullende regeling inzake de groene taxonomie, die betrekking heeft op kernenergie en aardgas, naar het voorportaal van het Europese Parlement en de Europese Raad. Dat voorportaal bestaat uit twee comités, te weten het platform voor duurzame financiering en de deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering. Zij voorzien het ontwerp van commentaar, waarna parlement en raad er een besluit over nemen. Vanwege de geldende termijnen zal de aanvullende regeling rond het begin van de zomer van kracht zijn.

Uit het ontwerp blijkt, dat kernenergie in hoge mate en dat aardgas in mindere mate als groen is aangemerkt. Dat houdt in, dat deze energiebronnen fors kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitworp in de EU. Voor aardgas bepaalde de Commissie, dat de toelating tot de taxonomie een overgangsmaatregel is, die tot eind 2030 geldt. Kernenergie is geen transitiemaatregel, maar er zijn wel termijnen gesteld tot wanneer een beroep op ondersteuning vanwege de taxonomie mogelijk is. Dat is tot 2040 voor levensduurverlengende maatregelen en tot 2045 voor de nieuwbouw van kerncentrales.

De Commissie heeft de regeling niet gepubliceerd. Ze is uitgelekt en verschenen op de website van het Europese nieuwsnetwerk Euractiv. Daar is ze in te zien.

De Commissie verbindt voorwaarden aan de kernenergetische toepassingen om in aanmerking te komen voor ondersteuning op basis van de groene taxonomie. Ze is mogelijk op een drietal gebieden, namelijk 1) de demonstratie van geavanceerde kerntechniek, 2) de bouw van nieuwe kernreactoren op basis van de beste techniek, die er bestaat en 3) de elektriciteitsproductie door bestaande kernreactoren.

Voor de vaststelling wat de beste techniek is, zijn de Europese veiligheidsvoorschriften van toepassing en hebben de Europese nucleaire veiligheidsinstellingen ook een rol. Voorts dienen de kerncentrales, die in aanmerking komen, splijtstofelementen te gebruiken, die bij een ongeval minder snel problemen geven. Ook moeten er nationaal voorzieningen zijn voor de veilige behandeling en interim opslag van het radioactieve afval, alsook te zijner tijd voor de eindberging ervan. De Commissie bepaalde, dat ze het recht heeft om de criteria tussentijds aan te scherpen.

Om de CO2-uitworp in de EU substantieel te verminderen, is de bouw van een groot aantal kerncentrales nodig. Dat kost veel geld. In dat verband zijn de uitspraken interessant van de Franse Eurocommissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton. Hij deed ze tijdens een interview, dat hij kort na het bekend worden van de aanvullende regeling gaf aan de Franse zondagskrant “Le Journal du Dimanche”. Daarin stelt hij, dat om de CO2-doelstelling van netto nul in 2050 te halen er een investering in kernvermogen in de EU van € 500 miljard nodig is. De bijbehorende transitie noemt hij een industriële revolutie op een schaal, die haar weerga niet kent. De nieuwe regeling helpt om dat kolossale bedrag te financieren. Een bijkomend probleem is, dat de elektriciteitsvraag in de EU de komende dertig jaar verdubbelt.

Een toelichting op de groene taxonomie in relatie tot kernenergie kunt u lezen in eerdere nieuwsberichten met de titels: “Compromis over kernenergie in de Europese Unie”, “Kernenergie in IEA's wereldenergieoverzicht en in aanvulling taxonomie EU” en “Gesteggel over opname van kernenergie in Europese taxonomie” van respectievelijk 4 februari 2020, 26 april 2021 en 7 september 2021 door op de desbetreffende titel te klikken.

Meer informatie:
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-eu-drafts-plan-to-label-gas-and-nuclear-investments-as-green/
https://www.lejdd.fr/Economie/thierry-breton-il-faudra-investir-500-milliards-deuros-dans-les-centrales-nucleaires-de-nouvelle-generation-4086762

Terug naar het nieuwsoverzicht