{settings.product}

Kernenergie pijler van toekomstig slim CO2-loos hybride energiesysteem

mei 2022 -

Kernenergie, duurzame energie, elektriciteitopslag en waterstof zijn de pijlers van het toekomstige CO2-loze hybride energiesysteem. De structuur van zo’n systeem is vanwege de complexiteit geen vanzelfsprekendheid. Er is onderzoek en innovatie nodig om het te ontwerpen, te realiseren en te bedrijven. Daartoe is een integrale aanpak vereist, die uitgaat van de kenmerken van de aanbodkant van de verschillende technologieën, van de vraagkant van de markt, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de burger en van de slimme regeltechniek voor de balancering van vraag en aanbod. Het geïntegreerde systeem moet bovendien economisch aantrekkelijk zijn. Dat alles, alsook de overgang van het oude op fossiele brandstoffen gebaseerde systeem naar het nieuwe hybride, is een probleem.

Deze wereldwijde uitdaging was voor het Engelse kernenergieonderzoekcentrum National Nuclear Laboratory (NNL) aanleiding om een bijeenkomst te organiseren met een zevental andere vooraanstaande centra op het gebied van de kernenergie en de duurzame energie uit een vijftal grote industrielanden ˚). Het primaire doel van de bijeenkomst was om de technische problemen van het toekomstige hybride energiesysteem te bespreken en om de mogelijkheid van een samenwerking te onderzoeken. De bijeenkomst leidde tot een intentieverklaring, die de acht instituten ondertekenden en waarin de toekomstige samenwerking is geregeld. Dat houdt in, dat de instituten het onderzoek op elkaar afstemmen en dat ze de onderzoekresultaten delen. De intentie is om daarbij niet alleen uit te gaan van de huidige stand van wetenschap en techniek, maar ook van die, die in de nabije toekomst voorhanden is. Een voorbeeld van dat laatste is om te onderzoeken, wat het potentieel is van de Snelle Kweekreactor en van de Hoge Temperatuur Reactor. Niet alleen voor elektriciteitsopwekking, maar ook voor andere toepassingen, zoals de productie van proceswarmte en van waterstof.

Meer informatie:
https://www.jaea.go.jp/english/news/press/2022/020201/

˚) De deelnemende energieonderzoekcentra zijn: Canadian Nuclear Laboratories (CNL) uit Canada; Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) uit Frankrijk; Japan Atomic Energy Agency (JAEA) en Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) uit Japan; National Nuclear Laboratory (NLL) en Energy Systems Catapult (ESC) uit Engeland; Idaho National Laboratory (INL) en National Renewable Energy Laboratory (NREL) uit de Verenigde Staten

Terug naar het nieuwsoverzicht