{settings.product}

Fins onderzoekcentrum ontwikkelt kernreactor voor stadsverwarming

maart 2020 -

VTT, het Finse onderzoekcentrum voor kernenergie, ontwikkelt een kleine kernreactor, die geschikt is voor stadsverwarming. In Finland zijn veel woningen op stadsverwarming aangesloten. Vooralsnog stoken de ketels veel steenkool. Voorts turf, hout of aardgas. Het Finse energiebeleid is erop gericht om in 2029 geen steenkool meer te gebruiken. De overschakeling van stadsverwarming op kernenergie zou de CO2-emissie jaarlijks met vier miljoen ton verlagen. Stadsverwarming komt naast Finland ook veel voor in de Midden- en Oost-Europese landen.

Internationaal zijn er vergunningaanvragen in behandeling voor SMRs, kleine modulaire reactoren. Dat zijn echter allemaal kernreactoren voor de productie van elektriciteit of proceswarmte. De druk en temperatuur in die reactoren is hoog, waardoor ze minder geschikt zijn voor stadsverwarming. De te ontwikkelen stadsverwarmingsreactor zal een lage druk hebben en een temperatuur van ongeveer 100 Celsius. Dat maakt het ontwerp eenvoudiger, meer inherent veilig en goedkoper te realiseren, dan dat van de andere SMRs. Het plan is om de Finse industrie zoveel mogelijk bij de ontwikkeling te betrekken, zodat ze de componenten kan leveren.

Finland wekt ongeveer een kwart van zijn elektriciteit op met een tweetal kerncentrales, die elk twee eenheden hebben. De vijfde eenheid, een EPR, is sinds 2005 in aanbouw. Het was de bedoeling dat deze reactor al in 2009 in bedrijf zou komen. Er is veel vertraging bij de bouw opgetreden. De laatste planning gaat uit van inbedrijfname in maart 2021. Er is een zesde kerncentrale besteld, die van Russische makelij zal zijn. De bouw daarvan zal in 2021 starten.

VTT is een onderzoekcentrum met veel kennis op het gebied van kleine modulaire kernreactoren. Er werken 200 nucleaire specialisten op het instituut. VTT coördineert het Europese programma ELSMOR °), dat is gericht op de verlening van vergunningen voor SMRs in Europa en het geeft leiding aan een van de werkpakketten van het Europese kernenergieonderzoekprogramma. Dat is McSAFER, dat gericht is op de ontwikkeling van computerprogramma’s met beter modellering van de natuurkundige processen in SMRs.

Meer informatie:
https://www.vttresearch.com/media/news/small-modular-reactor-for-district-heating

°) ELSMOR: towards European Licencing of Small MOdular Reactors

Terug naar het nieuwsoverzicht