{settings.product}

Duurzame uraniummijnbouw

november 2015 -

IAEA ondersteunt duurzame uraniumproductiecyclus

Met de mondiale groei van kernenergie neemt ook de vraag naar uranium als grondstof toe. Internationaal ziet de uraniummijnbouw zich voor uitdagingen gesteld. De kosten stijgen omdat dieper gegraven moet worden en de publieke zorg rondom mijnbouwactiviteiten groeit. Het internationaal Atoomagentschap (IAEA) ondersteunt daarom wereldwijd de ontwikkeling van de duurzame uraniumproductiecyclus.

“Wanneer het gebruik van kernenergie toeneemt, zal ook de behoefte aan uraniumproductie,
-omzetting, -verrijking en splijtstofvervaardiging stijgen”, aldus Harikrishan Tulsidas, scientific officer bij de Department of Nuclear Energy van de IAEA. “Lidstaten moeten goed worden geïnformeerd over alle aspecten van de uraniumproductie waaronder: exploratie, winning en verwerking, en de noodzaak van een goed geleid uraniumwinning-programma.” De IAEA ondersteunt de ontwikkeling van een duurzame uraniumproductiecyclus daarom met trainingen en kennisuitwisseling tussen experts van de lidstaten. Solide managementprocedures voor het mijnen van uranium spelen hierbij een essentiële rol, evenals de bewustmaking van veiligheids- en beveiligingsprocedures tijdens uraniummijnbouw. De IAEA houdt regelmatig vergaderingen en workshops met experts van lidstaten voor het delen van best practices in de complete uranium-cyclus waarbij de operationele uitdagingen worden benadrukt. “We werken aan een effectiever samenwerkingsverband van stakeholders, dwars door alle disciplines en landen”, vat Tulsidas samen.  Zo werd in augustus een ‘leadership academy programme’ gehouden, die gezamenlijk door de IAEA, de Chinese overheid en de East China University of Science and Technology werd georganiseerd. Deelnemers onderzochten manieren en middelen om de interne operationele mechanismen te versterken met het oog op het verbeteren van de economische en ecologische duurzaamheid van uraniummijnbouw.

Spinnenweb samenwerking

Dieper graven om uranium te krijgen vereist een goed geïntegreerd en gecoördineerd programma. Cassius Chiwambo, senior mining engineer bij het Ministry of Mining and Environment in Malawi was een van de deelnemers van 'leadership academy programme'. Hij legt uit wat hij heeft meegekregen: “We hebben geleerd dat ondanks het feit dat elk uraniummijnbouwproject uniek is, er een reeks overkoepelende duurzame principes en managementbenaderingen gelden die leidend zijn voor elk project. Deze bevatten het zogenaamde 3R-concept van ‘recovery, reuse and recycle’ (winning, hergebruik en recycling).” Volgens Chiwambo is er een initiatief voor de start van een nieuw nationaal programma voor uranium en radioactieve mineralen. “We gaan het concept van ‘spinnenweb-samenwerking’ in ons land introduceren. Dit houdt in dat stakeholders op alle niveaus en van allerlei disciplines de uraniummijnbouw gaan versterken. Op die manier bouwen we een capaciteit op zodat wij kunnen voldoen aan de internationale standaard.” Het vormen van een netwerk met competente, maatschappelijk betrokken, milieubewuste en economisch verantwoorde experts verkleint het risico op verkeerd ingestoken projecten aanzienlijk, verklaart ook Hesheng Liu, professor en president van de East China University of Technology in Nanchang. “Dit IAEA-initiatief is overduidelijk een stap in de goede richting."

Veiligheid van werknemers en zorg voor het milieu

Zorgen rondom de mijnbouwindustrie zijn vaak gerelateerd aan de veiligheid van de werknemers en het efficiënt gebruik van technologie. Uraniumwinning en het veilige beheer van radioactieve reststoffen, zowel tijdens als na afloop van de activiteiten, vereisen een intensief systeem van volgen en monitoren. “Het mijnen van uranium kan ook een duur proces worden wanneer niet vanaf het begin goed is gepland en gemanaged. Het is belangrijk om een lange termijnprogramma te ontwikkelen en niet alleen te kijken naar de voordelen op de korte termijn”, aldus Tulsidas. Dit houdt in dat de uiteindelijke sluiting van een mijn en de sanering mee moet worden genomen in de financiële plannen gedurende de duur van de exploitatie. Wanneer de sanering pas wordt aangepakt na de uitvoering van de mijnbouwoperaties kan dat de kosten drastisch verhogen en leiden tot een ‘erfenis’ met ernstige gevolgen voor de maatschappij en overheden die het restant aan uranium moeten opruimen. Een bijkomend potentieel probleem is dat andere elementen in de erts zoals goud, koper, zilver of zeldzame aardmetalen verloren gaan als afval-materiaal. Dit waardevolle inkomstenverlies moet worden voorkomen door betere samenwerking tussen mijnbouwers, aldus Tulsidas. Efficiënte winning van uranium en alle mogelijke bijproducten verkleint dus niet alleen de hoeveelheid afval aanzienlijk maar is ook economisch interessanter en duurzamer.
Bron: IAEA, https://www.iaea.org/newscenter/news/supporting-global-uranium-mining-through-responsible-extraction-and-delivery

Auteur: Aabha Dixit, IAEA Office of Public Information and Communication

Terug naar het nieuwsoverzicht