{settings.product}

Amerikaanse verrijker mag tot aan grens gaan

juni 2021 -

De splijtstof voor civiele kernreactoren is laagverrijkt uranium. Dat is LEU ofwel low enriched uranium. Deze splijtstof heeft een maximale verrijkingsgraad van 20%. Deze grenswaarde is gekozen vanwege de non-proliferatie. De lichtwaterreactoren van gewone kerncentrales draaien op een verrijking van minder dan 5%. De kritieke massa van dergelijke splijtstof is bij afwezigheid van een moderator ongeveer honderd ton. Bij een verrijkingsgraad van 20% is dat ongeveer één ton. Splijtstof met een verrijkingspercentage tussen 5% en 20% heet HALEU ofwel high-assay low-enriched uranium. Voor een kleine modulaire reactor, een SMR, is HALEU van 19,75% meer geschikt dan splijtstof met een verrijkingsgraad van 5%. Vanwege het bovenstaande is de reactorkern veel kleiner en de opbrand met maximaal 100 MWd/kg hoger dan die van een gewone lichtwaterreactor, die ongeveer 40 MWd/kg haalt. Daardoor is de geproduceerde hoeveelheid uitgeputte splijtstof per kiloWattuur kleiner. Een en ander heeft een gunstig effect op de elektriciteitopwekkingskosten. In de Verenigde Staten zijn tien SMRs in ontwikkeling. Zeven daarvan zullen HALEU gaan gebruiken.

De Amerikaanse uraniumverrijker Centrus Energy Corp., het voormalige USEC Inc. °), dat nauwe banden heeft met de Amerikaanse overheid, kreeg een vergunning om met zijn centrifuges HALEU te produceren. Het desbetreffende type centrifuge was echter tot voor kort nog niet in bedrijf.

Urenco heeft een vestiging in de Verenigde Staten. De verrijkingsfabriek van Urenco USA (UUSA) staat in Eunice, New Mexico. De fabriek verrijkt uraniumhexafluoride (UF6) en is gebouwd tussen 2006 tot 2017. In 2010 kwamen de eerste cascades in bedrijf. Thans is de  capaciteit 4800 ton SWU per jaar. UUSA voorziet in ongeveer 30% van de Amerikaanse behoefte aan laagverrijkt uranium. In februari 2019 maakte UUSA een programma bekend voor de productie van HALEU. De uitvoering ligt op schema en betreft de schakeling van de ultracentrifuges en de vergunningaanvrage.

De situatie in de Verenigde Staten ontwikkelt zich positief voor kernenergie. Onlangs kondigde Honeywell aan om zijn sinds 2017 gemottenbalde conversiefabriek Metropolis Works (MTW), die yellow cake uit de uraniummijn omzet in uraniumhexafluoride (UF6), in 2023 weer op te starten. Het is de bedoeling, dat deze fabriek de komende veertig jaar in bedrijf blijft.

Het verbeterde Amerikaanse klimaat voor kernenergie heeft een politieke oorzaak. De minister van Energie, Jennifer Granholm, heeft onlangs in het openbaar gezegd, dat de Verenigde Staten kernenergie nodig hebben om in 2050 een energiesysteem zonder CO2-emissie te hebben en de speciale afgezand voor klimaat, John Kerry, heeft forse ondersteuning aan de industrie toegezegd voor de export op het gebied van de kernenergie. De Amerikaanse industrie heeft de ambitie met haar geavanceerde reactortechnologie tot de wereldtop te gaan behoren.

Meer informatie:
https://www.centrusenergy.com/news/nrc-approves-centrus-energys-license-amendment-for-haleu-production/
https://www.ans.org/news/article-66/metropolis-works-receives-40year-license-renewal/

°) USEC: United States Enrichment Corporation

Terug naar het nieuwsoverzicht