{settings.product}

IEA ziet te weinig kernenergie voor duurzame energievoorziening

juni 2020 -

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat deel uitmaakt van OESO, houdt de mondiale ontwikkelingen op energiegebied in de gaten. Het maakt daartoe jaarlijks de World Energy Outlook, een rapport, waarin de verwachtingen voor het energieverbruik voor de komende jaren staan. Dat is inclusief de milieubelasting, waaronder de CO2-emissie. IEA maakte ook een scenario, hoe we de verplichtingen op het gebied van de CO2-emissie uit het klimaatakkoord van Parijs het beste kunnen halen °). Die verplichtingen, waaraan de Europese landen gebonden zijn, komen neer op een reductie van de CO2-uitworp van 40% in het jaar 2030 ten opzichte van 1990. IEA schatte daartoe vier jaar geleden, welke ontwikkeling en uitbreiding nodig is op een 45-tal technologische gebieden, waaronder dat van de kernenergie. In een recente tussentijdse evaluatie °°) constateert IEA, dat slechts een zevental technologieën op schema liggen, waaronder zonnestroom, bio-energie, elektriciteitsopslag en elektrische auto’s. De overige lopen achter en kernenergie zelfs ver.

In 2019 is 5,5 GWe aan nieuw kernvermogen opgestart en 9,4 GWe stilgelegd. Het op aarde opgestelde kernvermogen komt daarmee uit op 443 GWe. Voorts is er een vermogen van 5,2 GWe aan nieuwbouwprojecten en zijn er veel projecten om de levensduur van bestaande kerncentrales te verlengen. Gelet op deze ontwikkelingen verwacht IEA, dat in 2040 het opgestelde kernvermogen 455 GWe zal bedragen in plaats van de benodigde 601 GWe. Daarmee is kernenergie ’s werelds op een na grootste bron van elektriciteitsproductie met lage CO2-emmissie. Waterkracht blijft de grootste.

De achterblijvende ontwikkeling ten opzichte van het scenario heeft gevolgen voor de elektriciteitssector als geheel. In 2019 nam de CO2-emissie van de elektriciteitsproductie met 1,3% af, in plaats van met 4%, waar het scenario van uitgaat.

De coronacrisis verergert de te lage investeringen in nieuw kernvermogen. Vanwege het geringe energiegebruik als gevolg van de crisis is de prijs van olie en gas thans erg laag. Daardoor is de rentabiliteit van nieuw te bouwen kerncentrales verslechterd. Daarbij komt nog, dat de kerncentrales vaker in deellast moeten draaien vanwege de toegenomen productie van wind– en zonnestroom. Als gevolg van deze ontwikkelingen leiden veel elektriciteitsbedrijven verlies. De investeringen van de sector als geheel zijn in 2020 dan ook met 10% afgenomen ten opzichte van die van het jaar ervoor.

Meer informatie:
https://www.iea.org/reports/tracking-power-2020
https://www.iea.org/reports/tracking-power-2020/nuclear-power#abstract
https://www.iea.org/commentaries/the-covid-19-crisis-is-undermining-nuclear-power-s-important-role-in-clean-energy-transitions

°)  Scenarionaam: Sustainable Development Scenario (SDS)
°°) Raporttitel: Tracking Clean Energy Progress report 2020

Terug naar het nieuwsoverzicht