{settings.product}

Twee nieuwtjes uit Petten

juni 2020 -

1. HFR breekt zijn eigen record
De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten heeft in de maand mei 2020 meer medische radio-isotopen geproduceerd dan ooit tevoren. Het betrof met name molybdeen-99 en lutetium-177. Het molybdeen vindt toepassing voor het stellen van diagnoses van vaak levensbedreigende ziekten. Lutetium is nodig voor de behandeling van bepaalde typen kanker. Met de recordproductie konden per dag 30.000 patiënten een behandeling krijgen. De reden van de extra grote productie is, dat een aantal reactoren vanwege de coronacrisis logistieke problemen had met het transport van de radio-isotopen naar de ziekenhuizen. Daaraan is al eerder, in het KernVisie nieuwsbericht van 5 mei 2020, aandacht besteed. HFR had minder last van dat probleem en profiteerde er feitelijk zelfs van. HFR heeft op het gebied van medische radio-isotopen een aandeel van 30% van de wereldmarkt en van 70% van de Europese markt. Daarmee is HFR, die in 1961 opstartte, de reactor met de grootste productie van medische radio-isotopen ter wereld.

2. Directies van twee nucleaire stichtingen in Petten onder gemeenschappelijke leiding
De stichting NRG en de stichting Voorbereiding Pallasreactor zijn beide gehuisvest in Petten. Nieuw is, dat er een personele unie is gevormd, zowel voor de directeur, als voor de voorzitter van de Raad van Toezicht van beide stichtingen. Bertholt Leeftink (1968) is de nieuwe CEO van beide en voormalig minister van Financiën, Gerrit Zalm, de voorzitter van de twee Raden van Toezicht. De totstandkoming van een gedeelde toekomststrategie voor de verdere ontwikkeling en productie van medische radio-isotopen krijgt met de vorming van de twee personele unies een stevige impuls. Het vormt de opmaat voor de organisatorische samenvoeging van delen van NRG met die van PALLAS. Het maatschappelijk belang van langjarige leveringszekerheid van medische radio-isotopen staat voorop. Voorlopig blijven de beide organisaties bestaan. Als alles volgens plan verloopt, dan begint de bouw van Pallas medio 2021 en de isotopenproductie vanaf 2025.

Meer informatie:
https://www.nrg.eu/over-nrg/nieuws-pers/detail/news/recordproductiereactorpetten.html
https://www.nrg.eu/over-nrg/nieuws-pers/detail/news/nieuweceopallas-nrg.html

Terug naar het nieuwsoverzicht