{settings.product}

Nationale ontwikkelingen op kernenergiegebied

december 2023 -

1) EZK zet vervolgstappen in het kernenergiedossier
In januari 2024 starten de eerste technische haalbaarheidsstudies naar de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Het eerste van de drie contracten is in december 2023 getekend met het bedrijf KHNP uit Zuid-Korea en richt zich op de technische haalbaarheid van de bouw van 2 kerncentrales in Borssele. Binnenkort volgen de contracten met Westinghouse uit de Verenigde Staten en EDF uit Frankrijk. Alle drie de bedrijven hebben ervaring met het bouwen van generatie III+ reactoren met een minimaal vermogen van 1000 MW. Deze studies zijn nodig om te bepalen of het technisch mogelijk en veilig is om nieuwe kerncentrales te bouwen op de voorkeurslocatie Borssele, de EPZ-terreinen.
De studies worden door de drie bedrijven individueel uitgevoerd en bestaan uit een aantal onderdelen: of het ontwerp aan Nederlandse wet- een regelgeving voldoet, of deze kan worden ingepast op de voorkeurslocatie in Borssele en een meer gedetailleerde inschatting van de kosten en de benodigde tijd om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Ook de mogelijke impact op de omgeving komt in de studies naar voren. Daarmee leveren deze studies belangrijke informatie voor de besluitvorming over kernenergie in Nederland. De studies duren minimaal zes maanden. Een onafhankelijke partij zal daarna de technische haalbaarheidsstudies evalueren. In het najaar van 2024 zijn naar verwachting de eerste resultaten beschikbaaar.
Meer informatie:
https://www.overkernenergie.nl/plannen-van-het-kabinet/twee-nieuwe-kerncentrales/technische-haalbaarheidsstudies1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/opwekking-kernenergie

2) SEK stuurde kritische reactie op Nationaal Plan Energiesysteem aan EZK
EZK heeft begin december de Kamer geïnformeerd over het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Zie de aanbiedingsbrief en het rapport NPE). Met het NPE formuleert het kabinet een langetermijnvisie op het energiesysteem en maakt het kabinet richtinggevende keuzes die de basis leggen voor de ontwikkeling van een volledig duurzaam en geïntegreerd energiesysteem. Dit duurzame energiesysteem stelt alle sectoren in Nederland in staat om te verduurzamen en is daarmee het fundament onder een klimaat neutrale samenleving. Het NPE is afgelopen jaar onderwerp geweest van uitvoerige consultaties met alle betroken overheden en partijen uit de samenleving. Het NPE biedt een kader voor vervolgstappen, waarbij onder meer expliciet aandacht nodig is voor onderwerpen, die de komende tijd extra aandacht vragen en die met urgentie moeten worden opgepakt. EZH noemt onder meer de uitwerking van de ambitie om het elektriciteitssysteem in 2035 CO2-vrij te laten zijn.
De plannen om twee nieuwe kerncentrales mee te nemen zijn uiteraard een “zuinig” onderdeel van het NPE, maar de optie van de SMR’s komt nauwelijks aan bod. Om die reden heeft de SEK (de Stichting Energietransitie en Kernenergie), nog voor het uitbrengen van het NPE, minister Jetten laten weten dat de ontwikkeling van de SMR’s sneller gaat dan de opstellers van het NPE hebben voorzien. SEK wijst er op dat niet alleen diverse spelers op de mondiale en ook de Nederlandse markt actief zijn en dat het niet ondenkbaar is dat SMR’s rond 2030 reeds commercieel beschikbaar zullen zijn. De brief van SEK is te vinden onder Brief aan Rob Jetten

Terug naar het nieuwsoverzicht