{settings.product}

Kernenergie blijft wereldwijd groeien

maart 2019 -

De productie van elektriciteit uit kernenergie blijft de komende decennia groeien. Volgens de gezaghebbende prognose , BP 2019 Energy Outlook, neemt de totale hoeveelheid kernstroom toe van 2488 TWh elektrisch in 2017 naar 3200 TWh in 2040 °). Dat komt overeen met een jaarlijkse groei van 1,1 %. Het totale energiegebruik op aarde groeit in deze periode met 1,2 % per jaar. Ofwel van 157 000 TWh thermisch naar 207 000 TWh. Omdat het energiegebruik sterker stijgt dan de opgewekte hoeveelheid kernstroom, neemt het aandeel kernenergie met 0,1 % af tot 4,3% in 2040. Opmerkelijk is dat de elektriciteitsproductie met kerncentrales in zowel VS als in EU bijna halveert tot voor beide ongeveer 430 TWh. Voornamelijk vanwege de stillegging van oude centrales. In China vervijfvoudigt zij daarentegen van de huidige 234 naar 1185 TWh. BP verwacht dat het GDP, het wereldwijde bruto nationaal product, meer dan verdubbelt, vooral vanwege toenemende welvaart in ontwikkelingslanden. Ondanks de groei in de energievraag zal in 2040 nog tweederde deel van de wereldbevolking in landen leven, waar het energiegebruik relatief laag is. De vervoerssector zal een sterke afvlakking in het energiegebruik te zien geven als gevolg van rendementsverbetering. Het aantal elektrisch gereden kilometers ligt in 2040 op ongeveer 25 %. Op grond van dit alles zullen het wereldwijde olie–  en gasverbruik met respectievelijk 1,3 % en 1,7% per jaar groeien. Deze energiebronnen dragen in 2040 voor
27 % respectievelijk 26 % bij aan het totale energiegebruik. Het steenkoolverbruik neemt met 0,1 % per jaar af en bedraagt dan nog 20 %. De productie van duurzame energie neemt jaarlijks met 7,1 % toe. Daardoor zal het aandeel duurzame energie groeien van 4,2 % in 2017 naar 15,4 % in 2040. Tenslotte neemt in de vermelde periode de jaarlijks op aarde uitgestoten hoeveelheid CO2 met 0,3 Gton toe tot 3,6 Gton in 2040.

°) 1 TWh (TeraWattuur) = 1000 GWh = 1 miljoen MWh = 1 miljard kWh
    BP gebruikt in zijn Energy Outlook de eenheid Mtoe (Mega ton olie equivalent)
    Er geldt: 1 toe = 11,6 MWh (MegaWattuur thermisch)
    Voor een kerncentrale komt dat overeen met 4,17 MWh elektrisch

Meer informatie:
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html

Terug naar het nieuwsoverzicht