{settings.product}

IAEA wijst de weg naar mondiale netto emissie van nul

november 2021 -

Elk jaar voorkomen de kerncentrales wereldwijd de uitworp van meer dan een miljard ton CO2. Sinds het begin van de productie van kernenergie, zo’n vijftig jaar geleden, is de vermeden emissie opgelopen tot 70 miljard ton. Ter vergelijking: De jaarlijkse mondiale uitstoot van CO2 bedroeg voor de coronacrisis 38 miljard ton.

Voorafgaande aan COP26 publiceerde IAEA een rapport, dat is getiteld: “Kernenergie voor een wereld met een netto emissie van nul” ˚). Het rapport bevat een routekaart met aanbevelingen op welke wijze dankzij kernenergie de emissie van CO2 in het jaar 2050 naar nul kan. Volgens het rapport zal dat zonder kernenergie niet lukken. De routekaart geeft inzicht in het mogelijke verloop van deze transitie, die is gebaseerd op de beste praktijkervaringen van een aantal landen. Er staan daartoe beschrijvingen in het rapport van de situatie op kernenergiegebied in een negental landen ˚˚).

Uiteraard is het van groot belang, dat de bestaande kerncentrales zoveel mogelijk open blijven. Daarvoor is soms levensduurverlenging nodig. IAEA becijferde, dat de komende decennia een verlenging van 40 naar 60 jaar zo’n 90 tot 95 GWe scheelt. Verder is in het rapport aandacht besteed aan de wijze, waarop kernenergie en duurzame energiebronnen het beste samen kunnen gaan. IAEA ziet dat als de sleutel tot succes in 2050.

Voorts raadt IAEA een aantal concrete acties aan om de toepassing van kernenergie te versnellen. Te weten:

  1. Pas beprijzing toe van CO2, naast een waardering van de energiebronnen, die weinig CO2 uitstoten;
  2. Investeer in CO2-arme energiebronnen op basis van een objectief en technologieneutraal kader;
  3. Zorg voor marktwerking, toezicht, vergunningverlening en politieke waardering, zodat de bijdrage van kernenergie aan een betrouwbare energievoorziening tot haar recht komt;
  4. Vergroot de investeringen van overheidswege en ondersteun private investeringen, inclusief die in levensduurverlenging;
  5. Bevorder een gediversificeerde elektriciteitsvoorziening om klimaatrisico’s te beperken, als ook om haar continuïteit en kwaliteit te verhogen.

De speciale presidentiële afgezant voor klimaat van de VS, John Kerry, zei in zijn verklaring in het rapport: “De wereldwijde transitie naar schone energie vereist de toepassing van het hele arsenaal aan schone energietechnologieën, inclusief kernenergie, het komende decennium, als ook voor de periode daarna op een enorme schaal.”

Meer informatie:
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-releases-report-on-nuclear-energy-for-a-net-zero-world-ahead-of-cop26-climate-summit

˚) De Engelse titel is: “Nuclear Energy for a Net Zero World”

˚˚) Canada, China, Engeland, Finland, Frankrijk, Japan, Polen, Rusland en de VS

Terug naar het nieuwsoverzicht