{settings.product}

Koreaanse kerncentrale in Emiraten kan opstarten

maart 2020 -

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bestelde in december 2009 een kerncentrale met vier eenheden van het type APR-1400 bij KEPCO °). Dat is het grote Zuid-Koreaanse elektriciteitsbedrijf en tevens leverancier van kerncentrales. Het totale productievermogen van de centrale is 5600 MWe. De bouw van de centrale in Barakah begon in juli 2012. Barakah-1, de eerste eenheid, was eind 2018 gereed. De Arabische vergunningverlener gaf half februari 2020 de bedrijfsvergunning voor de eerste eenheid af, die een looptijd heeft van 60 jaar. Met deze vergunning is bedrijver Nawah gerechtigd om de splijtstof te laden en de reactor in gebruik te nemen. Voorafgaande aan de vergunningverlening deed WANO °) onderzoek naar de kwaliteit van de systemen van de eerste eenheid, de deskundigheid van het bedienings- en onderhoudspersoneel, als ook naar de bedrijfs- en veiligheidsprocedures. Het eindoordeel van WANO was positief. Het uitvoeren van dergelijke analyses is een relatief nieuwe activiteit van WANO.

De bouw van de vier eenheden liep parallel. Wel steeds met ongeveer een jaar vertraging ten opzichte van de eerdere eenheid. De centrale is thans gemiddeld voor 93% gereed. Barakah-2 zal ook in 2020 opstarten. Barakah-3 en -4 respectievelijk in 2021 en 2022.

De investeringskosten van de kerncentrale bedragen € 22 miljard. Dat is € 4000 per kWe. Barakah is de eerste kerncentrale op het Arabisch schiereiland. De centrale zal ongeveer een kwart van de elektriciteitsvraag in de VAE dekken. Daardoor zal jaarlijks de CO2-emissie met 40 miljoen ton afnemen. Die hoeveelheid is ongeveer een kwart van de jaarlijkse Nederlandse CO2-emissie.

De APR-1400 is een verdere ontwikkeling van het Amerikaanse System 80+ van Combustion Engineering. Karakteristiek voor de AP-1400 is, dat de reactor is aangesloten op slechts twee stoomgeneratoren. Kernreactoren met een vergelijkbare eenheidsgrootte hebben meestal vier stoomgeneratoren. Zuid-Korea heeft sinds ongeveer vijf jaar een tweetal eenheden van het type APR-1400 in bedrijf. Voorts nog een viertal in aanbouw.

Meer informatie:
https://www.nawah.ae/media/news

°) KEPCO: Korea Electric Power Cooperation
    WANO: World Association of Nuclear Operators

Terug naar het nieuwsoverzicht