{settings.product}

IPCC voorziet rol voor kernenergie

november 2018 -

IPCC, de commissie van klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties, bracht een rapport uit over de noodzaak om de CO2-uitworp binnen twaalf jaar fors te verminderen, ten einde de opwarming van de aarde onder 1,5 Celsius te houden. IPCC acht dit doel technisch en economisch haalbaar, mits op korte termijn veranderingen plaatsvinden, die hun weerga niet kennen. In het rapport zijn een viertal verkenningen geschetst van de toekomstige energievoorziening, waarbij het uitgangspunt is, dat het gebruik van de energiebronnen, die geen CO2 uitstoten, toeneemt. Dat is inclusief kernenergie. In alle verkenningen is een belangrijke rol weggelegd voor herbebossing, naast de techniek om CO2 af te vangen en de elektrificatie van het vervoer. Voorts neemt in de verkenningen het gebruik van kernenergie toe. Deze toename veronderstelt zowel het gebruik van de huidige technologie, als dat van 3e en 4e generatie reactoren, kweekreactoren en nucleaire warmte/kracht met kleine of middelgrote reactoren. Het rapport vermeldt, dat per eenheid opgewekte elektriciteit de gezondheidsrisico’s en het landbeslag van kernenergie lager zijn dan die van andere energiebronnen. De maatschappelijke bezorgdheid over veiligheid is een probleem in een aantal landen. Tenslotte stelt het rapport vast, dat de afgelopen jaren de politieke, economische, maatschappelijke en technische mogelijkheden van zonne-energie, windenergie en elektriciteitsopslag drastisch zijn verbeterd, maar dat die van de kernenergie zijn achtergebleven. Niettemin constateert het rapport dat kernenergie een sleutelrol speelt bij de bestrijding van de klimaatverandering, omdat de bijdrage van alle duurzame energiebronnen tezamen ontoereikend is.

Meer informatie: http://ipcc.ch/report/sr15/

Terug naar het nieuwsoverzicht