{settings.product}

Belgische reactorvaten stabiel

juni 2017 -

Er zijn geen nieuwe waterstofinsluitingen (hydrogen ‘flakes’) gevonden in de reactorvaten van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 in België. Dit blijkt uit een vergelijking van de inspecties uit 2014 met die van recent onderzoek. De Belgische toezichthouder FANC zei bovendien dat de eerder gevonden insluitingen niet gegroeid waren. 

In 2012 werden Tihange 2 en Doel 3 stilgelegd, nadat uit ultrasoon onderzoek de mogelijke aanwezigheid van scheurtjes in de reactorvaten was aangetoond. Nader onderzoek wees uit, dat de scheurtjes het gevolg waren van waterstofinsluitingen, die tijdens het smeden van het staal waren ontstaan. In mei 2013 mochten de reactoren weer in bedrijf worden genomen, maar werden in maart 2014 weer stopgezet om te kijken of de ‘scheurtjes’ de mechanische eigenschappen van de vaten beïnvloeden. Dit zou zes weken duren maar de reactoren bleven buiten bedrijf tot november 2015 toen de FANC de herstart goedkeurde, nadat onderzoek aantoonde, dat de flakes geen invloed hadden op de integriteit van de vaten. Wel eiste de FANC van exploitant Electrabel nader onderzoek tijdens de daaropvolgende splijtstofwissel en elke drie jaar daarna. Uit de inspecties blijkt nu, dat er geen nieuwe insluitingen zijn bijgekomen en dat er geen verandering in de grootte van de bestaande en reeds bekende hydrogen flakes is geconstateerd. Na de herstart zal Electrabel binnen enkele maanden een volledige analyse van beide reactoren aan de FANC overleggen. 

Bron: World Nuclear News - http://bit.ly/2sKYKae

Terug naar het nieuwsoverzicht