{settings.product}

COVRA krijgt vergunning van ANVS voor Multifunctioneel Opslag Gebouw

juni 2023 -

Op het terrein van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in de gemeente Borsele vindt de opslag plaats van al het Nederlandse radioactieve afval. COVRA verwerkt de verschillende soorten afval en slaat het vervolgens op. De ontwikkelingen staan ook op dit gebied niet stil. Daarom ontwikkelde COVRA sinds maart 2021 plannen voor een doelmatiger vorm van opslag. Dat leidde in augustus 2022 tot een vergunningaanvrage bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) voor een Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG). Deze faciliteit is ontworpen voor de opslag in compacte stapelbare containers met laag– en middelactief afval. De opslagfaciliteit is onder andere bedoeld voor het “historisch radioactief afval”, dat deels nog in Petten is opgeslagen, als ook voor het toekomstige radioactief afval, dat bij de ontmanteling van een kerninstallatie ontstaat. Verder is het de bedoeling om sommige bestaande afvalstromen efficiënter te verwerken en op te slaan.

ANVS verleende op 2 juni 2023 de vergunning voor de opslag van radioactief afval in het Multifunctioneel Opslag Gebouw. Nu COVRA de opslagvergunning binnen heeft, kan ze bij de gemeente Borsele de bouwvergunning aanvragen. Daarna is er de uitnodiging aan bouwbedrijven om offertes uit te brengen. Volgens de planning zal het MOG in 2025 in bedrijf komen.

Het MOG heeft een oppervlakte van 2400 vierkante meter en komt op het terrein van COVRA. Er is rekening mee gehouden, dat de nieuwe faciliteit ruimte biedt voor de opslag van het radioactieve afval tot het jaar 2050. Dat komt neer op een hoeveelheid van 4000 kubieke meter. Voor het ontwerp is uitgegaan van een levensduur van 100 jaar.

Belanghebbenden kunnen tot 18 juli 2023 bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Voor meer informatie over COVRA zij verwezen naar de webpagina “Radioactief afval: Interimopslag en Eindberging”, die elders op de website staat. U kunt die pagina openen door op de titel te klikken.

Meer informatie:
https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2023/06/02/definitieve-vergunning-nieuwbouw-covra

Terug naar het nieuwsoverzicht