{settings.product}

Radioactief afval: Interimopslag en eindberging

COVRA is de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval en is vlakbij de kerncentrale gevestigd in de gemeente Borsele. Nederlandse instellingen, die radioactief afval produceren, zijn wettelijk verplicht dat bij COVRA in te leveren. Er zijn verschillende soorten radioactief afval. Er is laagactief, middelactief en hoogactief afval, voorts kortlevend en langlevend afval, maar je kunt het afval ook indelen naar het soort straling, dat het afgeeft. COVRA sorteert de verschillende afvalsoorten op basis daarvan. Vervolgens vindt bij COVRA een reductie van hat afvalvolume plaats. Of door het te verbranden, waarbij de radioactieve stoffen in de as terecht komen, of door het samen te persen. Het gereduceerde volume gaat in dikwandige betonnen vaten van ongeveer 1 meter diameter en 2 meter hoogte. Deze vaten zijn massief, omdat COVRA de kieren opvult met vloeibaar beton. Vervolgens gaan deze vaten naar een gebunkerd gebouw voor interimopslag. Vanwege het radioactieve verval is een deel van de vaten al na enkele tientallen jaren per definitie geen radioactief afval meer. Bij andere vaten duurt dat langer, bijvoorbeeld honderd jaar. Er is nog geen toepassing voor die massieve betonnen vaten, die geen radioactief afval meer zijn. De gedachten gaan uit naar het gebruik van die vaten voor het verhogen van dijken om weerstand te bieden aan de stijgende zeespiegel.

Er zijn drie instellingen in ons land, die radioactief afval aan COVRA aanbieden, dat zo radioactief is, dat het warmte produceert. Dat zijn de uitgeputte splijtstofelementen met HALEU van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van de Technische Universiteit Delft en van de Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG in Petten. Van NRG is ook het hoogactieve afval afkomstig uit de scheidingsinstallatie voor de productie van Molybdeen-99 (Mo-99). Voorts is  er het hoogradioactieve afval, dat ontstaat bij het opwerken van de uitgeputte splijtstofelementen van de kerncentrale Borssele. Dat laatste afval zit opgelost in massieve glazen cilinders. Al dit afval moet tijdens de periode van interimopslag gekoeld. Daarvoor bouwde COVRA een speciale opslagfaciliteit. Dat is het HABOG, het Hoogradioactieve Afval Behandelings- en Opslag Gebouw. COVRA is inmiddels dat gebouw aan het uitbreiden. Dat hoog radioactieve afval blijft daar tot het naar de eindberging kan. Faciliteiten voor die eindberging zijn er nog niet op aarde. Wel is er veel studie naar gedaan en daaruit blijkt, dat een eindberging in de vorm van een diepe mijn in een geologisch stabiele formatie, de beste oplossing is. In België, Canada en Zwitserland  liggen er plannen voor zo’n eindberging. In Zweden zijn omwonenden akkoord met de eventuele bouw en Finland is in 2015 begonnen met de bouw ervan. Voorts is COVRA de trekker van een initiatief om te komen tot de ontwikkeling van een Europese eindberging. In de onderstaande KernVisie nieuwsberichten van de afgelopen jaren is informatie gegeven over ontwikkelingen op het gebied van eindbergingen. Overigens zijn er meer landen, die concrete plannen hebben voor de bouw van een faciliteit voor de eindberging van radioactief afval.

Informatie over eindbergingen is te vinden in de onderstaande KernVisie nieuwsberichten, die de afgelopen jaren zijn verschenen, door te klikken op de desbetreffende titel:

Nieuws
Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie
dinsdag 06 april 2021

Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie

De onlangs opgerichte “Stichting Energietransitie en Kernenergie”, die de rechtsopvolger is van de “Initiatiefgroe...
Lees verder
Marsverkenner rijdt op atoombatterij bericht Belgisch Nucleair Forum
dinsdag 30 maart 2021

Marsverkenner rijdt op atoombatterij bericht Belgisch Nucleair Forum

Op 18 februari 2021 maakte de marsverkenner Perseverance na een ruimtereis van bijna zeven maanden een zachte landing aa...
Lees verder