{settings.product}

COVRA trekker van nieuwe Europese organisatie voor eindberging radioactief afval

januari 2021 -

In Nieuwdorp in de gemeente Borsele is op 7 januari 2021 door vertegenwoordigers van nucleaire verwerkingsorganisaties van een drietal landen ERDO °) opgericht. Dat is de nieuwe Europese organisatie voor de ontwikkeling van een eindberging van radioactief afval. De deelnemende landen zijn Denemarken, Noorwegen en Nederland. De verwachting is dat Italië, Kroatië, Oostenrijk en Slovenië op korte termijn zullen toetreden tot ERDO. Kenmerkend voor de genoemde landen is, dat elk te weinig langlevend radioactief afval heeft om daarvoor een betaalbare eigen eindberging te kunnen realiseren. Aan de oprichting van ERDO ging een lange voorbereiding vooraf. Die is gedaan door de ERDO-werkgroep, waaraan gedurende een periode van tien jaar een veertiental landen deelnamen. De werkgroep was het vervolg op de SAPIERR-projecten, die door EU zijn gesubsidieerd en die er op gericht waren de mogelijkheid van een regionale Europese eindberging te bezien. Bij de uitvoering van deze projecten is ingegaan op aspecten van politieke, maatschappelijke, organisatorische en juridische aard, naast de economische gevolgen en eisen vanwege veiligheid en beveiliging. Het uitgangspunt was overigens het behoud van de ethische en wettelijke verantwoordelijkheid van elk land voor zijn eigen langlevend radioactief afval.

Het alternatief voor een gezamenlijke faciliteit voor eindberging is dat elk land afzonderlijk zijn eigen langlevend radioactief afval opbergt.

Er bestaan een paar initiatieven van landen buiten de Europese Unie om te komen tot een internationale faciliteit voor de eindberging van radioactief afval. Met name van Australië en Zuid-Afrika. Ook Rusland lijkt niet afwijzend te staan tegenover eindberging van radioactief afval uit andere landen en IAEA maakte ooit een technisch document °°) voor een mogelijk kader en ter bevordering van internationale samenwerking voor zo’n internationale eindberging.

Ewoud Verhoef van COVRA is president van ERDO. De vertegenwoordiger van Denemarken is vicepresident en die van Noorwegen beheert de financiën. Het secretariaat doet COVRA.

Meer informatie:
https://www.covra.nl/nl/organisatie/nieuws/vereniging-voor-multinationale-samenwerking-radioactief-afval-opgericht-in-nieuwdorp-erdo/

°)   ERDO: European Repository Development Organisation
°°) IAEA-TECDOC-1413: Developing multinational radioactive waste repositories: 
        Infrastructural framework and scenarios of cooperation

Terug naar het nieuwsoverzicht