{settings.product}

Aanleg tunnels in 's werelds eerste eindberging van start in Finland

juni 2021 -

In Finland is begonnen met het aanleggen van een vijftal tunnels in de eindberging van uitgeputte splijtstofelementen. Elke tunnel is 350 meter lang en is geschikt voor de permanente opslag van een dertigtal houders, die elk 65 ton aan geconditioneerde uitgeputte splijtstof bevatten. De aanleg van het ondergrondse gangenstelsel, waar de tunnels op uitkomen, is eind 2015 van start gegaan. De eindberging zal uiteindelijk een honderdtal tunnels bevatten, die ruimte bieden aan de eeuwigdurende opslag. Haar capaciteit is voldoende voor een periode van ongeveer honderd jaar uitgaande van de kerncentrales die thans draaien en van de EPR, die bijna klaar is. De geleidelijke uitbreiding van de faciliteit en het vullen ervan gaan gelijk op. De Finse eindberging is ’s werelds eerste in haar soort. De ingebruikneming van de eindberging is rond 2025. De vergunninghouder en tevens toekomstig beheerder van de faciliteit is Posiva Oy.

De tunnels komen in het rotsige moedergesteente, dat twee miljard jaar oud is, ongeveer 400 meter ondergronds. Ze zijn 3½ meter breed en 4½ meter hoog. De eindberging is zodanig, dat de geconditioneerde splijtstofelementen terughaalbaar zijn.

Het ondergrondse deel is de helft van de faciliteit voor eindberging. De andere helft, het bovengrondse deel, bestaat uit een installatie voor de conditionering van de uitgeputte elementen. De bouw van deze faciliteit startte in 2020. De toegepaste technologie is afkomstig uit Zweden. Elke roestvaststalen houder bevat de splijtstofstaven van een twaalftal elementen, die in een koperen matrix zitten. De tussenruimte tussen de houders en de wanden van de boorgaten in de tunnels is opgevuld met bentoniet, een bepaald soort klei.

Finland beschikt al over een ondergrondse faciliteit voor de eindberging van vast laag– en middelradioactief afval, als ook over een interimopslagfaciliteit voor de tijdelijke opslag van uitgeputte splijtstofelementen. Finland koos voor de directe eindberging, omdat er geen opwerken van de uitgeputte elementen plaatsvindt.

Er is in Finland een wettelijke regeling, waarbij de regering elk jaar de exploitanten van kerncentrales verplicht om ongeveer 10% van de opwekkingskosten in een speciaal fonds te storten. Dat geld is voldoende voor de conditionering en opslag van al het afval, als ook voor de uiteindelijke ontmanteling van de kerncentrales. Het fonds bevatte eind 2019 een bedrag van € 2,6 miljard.

Er draaien twee kerncentrales met elk twee kernreactoren in Finland met een gezamenlijk vermogen van 2700 MWe. Ze produceren 32% van de Finse elektriciteit. Er is een EPR met een vermogen van 1600 MWe in aanbouw. Voorts loopt er een vergunningaanvrage voor de bouw van een Russische drukwaterreactor met een vermogen van 1200 MWe van het type VVER-1200. De bouw ervan zal in de zomer van 2023 beginnen en de kerncentrale is in 2029 bedrijfsgereed.

Verwezen zij ook naar het KernVisie nieuwsbericht, dat is getiteld: “Finland start bouw eindberging“ van 18 november 2015, dat u kunt lezen door op de titel te klikken.

Meer informatie: https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/excavationofworldsfirstfinaldepositiontunnelsstartsinposivasonkalofacility.html

Terug naar het nieuwsoverzicht