{settings.product}

Diepe eindberging beste uit vergelijking

mei 2019 -

Uit een vergelijking van verschillende typen eindbergingen blijkt, dat voor kernsplijtingsafval de diepe geologische opslag de beste oplossing is, mits de locatie in een seismisch rustig gebied ligt. Dus ver van breuklijnen en vulkanen vandaan. Het betreft de definitieve opslag diep in rotsformaties van de aardkorst, in kleilagen of in zoutlagen. Zoutkoepels zijn soms minder geschikt, omdat de soortelijke massa van steenzout kleiner is dan van het omringende gesteente, zodat ze langzaam omhoog bewegen. Dat kan met een snelheid van wel een millimeter per jaar. Daardoor is een veilige opslag in dergelijke zoutkoepels gedurende een miljoen jaar lastig te garanderen. Voorts is het zaak, dat er geen beweging van eventueel grondwater rond de eindberging plaatsvindt. Bij afwezigheid van grondwater is het belang van extra barrières, die eventueel om het afval zijn aangebracht, kleiner. Andere mogelijke oplossingen, zoals het naar de zon schieten, in diepe ijslagen opslaan en afzinken tussen de over elkaar schuivende aardschollen, zijn om verschillende redenen minder goed.

Meer informatie:

https://energypost.eu/more-nuclear-means-more-waste-disposal-the-options-science-engineering/

Terug naar het nieuwsoverzicht