{settings.product}

WEC verwacht toename van kernenergie vanwege energietransitie

september 2019 -

WEC, World Energy Council of Wereld Energie Raad, heeft een drietal scenario’s voor de periode tot 2060 gemaakt. Aan die scenario’s liggen een achttiental interviews met vooraanstaande energiedeskundigen van over de gehele wereld ten grondslag. In alle drie de scenario’s speelt kernenergie een belangrijke rol. Het opgestelde productievermogen aan kerncentrales stijgt in alle scenario’s. In 2015 bedroeg het opgestelde kernvermogen 407 GWe en zijn aandeel in de stroomproductie 11%. WEC ziet de scenario’s als een vorm van muziek en noemde ze respectievelijk “Onvoltooide Symfonie”, “Moderne Jazz” en “Hard Rock”. In deze scenario’s groeit het kernvermogen respectievelijk tot 1103, 620 en 696 GWe en wijzigt zijn aandeel in 13½ %, 8 % en 12½ %. De verschillen in de percentages zijn veroorzaakt, doordat de elektriciteitsproductie in het ene scenario tot 2060 harder groeit dan in het andere. Elk scenario is gebaseerd op een ander wereldbeeld. De wereld zal de komende decennia fors veranderen. Thans leven 7,6 miljard mensen op aarde, waarvan 54% in verstedelijkt gebied woont. De Verenigde Naties schat, dat 9,8 miljard mensen in 2050 de aarde bevolken. Twee derde van hen woont dan in steden.
In het scenario “Onvoltooide Symfonie” overheerst een gecoördineerde en duurzame economische groei, die op weg is naar een toekomst met een lage CO2-emissie. Op het gebied van de kernenergie vindt levensduurverlenging en nieuwbouw van conventionele kerncentrales plaats, naast de ontwikkeling van nieuwe kerntechniek, zoals Generatie-IV-reactoren, kleine modulaire reactoren en drijvende kerncentrales.
Aan “Moderne Jazz” ligt een in digitaal opzicht gespleten wereld ten grondslag, die echter wel innovatief en marktgedreven is.
“Hard Rock” houdt rekening met de gevolgen van een vrij zwakke en weinig duurzame economische groei, veroorzaakt door de alom naar binnen gerichte nationalistische politiek. In de opkomende markten vindt nog wel de bouw van nieuwe kerncentrales plaats, maar het Westen streeft vooral levensduurverlenging na.
De scenario’s zijn vermeld in het rapport: The Future of Nuclear – Diverse harmonies in the Energy Transition. Ze zijn gepresenteerd op het 24ste Wereld Energie Congres, dat rond 10 september 2019 in Abu Dhabi plaatsvond. Ettelijke duizenden functionarissen van over de hele wereld, die verantwoordelijk zijn voor onze energievoorziening, namen deel aan dat congres.
WEC is een wereldwijd platform, waarop vertegenwoordigers van de drieduizend deelnemende  energiebedrijven elkaar ontmoeten. Het is opgesplitst in nationale afdelingen. Voor ons land is dat de Wereld Energie Raad Nederland.

Meer informatie staat op de website van WEC, waarop het rapport is na te lezen: https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-scenarios-2019-the-future-of-nuclear-diverse-harmonies-in-the-energy-transition

Terug naar het nieuwsoverzicht