{settings.product}

Klimaattop COP26 en IAEA

november 2021 -

COP26 ˚) is een extra belangrijke klimaattop, die van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow plaatsvindt. Anders dan bij de COP-bijeenkomsten, die sinds 2015 zijn gehouden, hebben de deelnemende landen de maatregelen geëvalueerd, die ze overeenkwamen bij het klimaatverdrag van Parijs. Dat was COP20. Tijdens COP26 zullen de landen de bevindingen met elkaar delen. De bespreking van de uitkomsten had al tijdens de COP van 2020 moeten gebeuren, maar dat kon toen niet vanwege COVID-19. Bekend is al, dat de gestelde doelen op het gebied van de CO2-reductie door verreweg de meeste landen lang niet zijn gehaald.

COP26 heeft ondermeer als hoofddoelstelling om de mondiale CO2-emissie in het jaar 2030 verder terug te dringen, dan is voorzien in het klimaatverdrag. De nationale doelstellingen moeten dus omlaag, ondanks het feit dat de realisatie thans al achterloopt. Dat is nodig, omdat de klimaatgevolgen van de stijgende CO2-concentratie in onze atmosfeer tegenvallen. Om de hoofddoelstelling te halen zijn er een viertal aanbevelingen. Te weten:

  1. Versneld stoppen met het gebruik van steenkool;
  2. Beperken van ontbossing;
  3. Snel overschakelen op het gebruik van elektrische auto’s;
  4. Aanmoedigen van investeringen in duurzame energiebronnen.

Een hoofddoelstelling is voorts om financiering te regelen voor de uitvoering van de belofte van de geïndustrialiseerde landen om een bedrag van honderd miljard dollar voor het klimaat beschikbaar te stellen. Overigens had dat al in 2020 moeten gebeuren. Daarnaast is er een hoofddoelstelling om bedreigde gemeenschappen en leefomgevingen te beschermen en een om de samenwerking tussen landen te verbeteren. Alleen door samenwerking is klimaatverandering te beteugelen.

Ondanks de aanbeveling van het International Panel on Climate Change (IPCC) en van tal van andere internationale organisaties om klimaatverandering tegen te gaan door kernenergie in te zetten, ontbreekt een aanbeveling daarover op COP26. Dat was voor het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) aanleiding om op zijn website met tekst en video’s uitgebreid in te gaan op wat de toepassing van kernenergie zou kunnen betekenen om de mondiale CO2-emissie terug te dringen. Tevens zegt IAEA, dat zelf een agentschap van de Verenigde Naties is, door de organiserende zusterorganisatie United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) niet te zijn uitgenodigd om aan de tafel voor het overleg over klimaatverandering plaats te nemen.

Vanwege dit alles ontstaat de indruk, dat politici en vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) er nog steeds niet van zijn doordrongen, dat de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn gemakkelijker en eerder zijn te halen met de grootschalige inzet van kernenergie, dan zonder die inzet.

Meer informatie:
https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/cop26-how-can-we-use-less-coal-without-damaging-our-economies
https://ukcop26.org/cop26-goals/
https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/

˚) COP: Conference of the parties

Terug naar het nieuwsoverzicht