{settings.product}

Nieuwe typen microreactoren in ontwikkeling

april 2019 -

Microreactoren hebben een vermogen van minder dan 30 MWe per eenheid. Ze heten ook wel MNRs of Micro Nuclear Reactors. Enkele voordelen ten opzichte van de grote reactortypen zijn:

  • Eenvoudig ontwerp, inclusief veiligheidssysteem
  • Modulaire bouw en assemblage in een fabriek
  • Mogelijke situering op afgelegen vestigingsplaatsen
  • Geen sterk net en geen draaiende reserve nodig

Dergelijke kleine eenheden zullen alleen economisch zijn door maximaal gebruik te malen van inherente veiligheid. De Engelse regering selecteerde onlangs een achttal ontwerpen, die voor de verdere ontwikkeling voor subsidie in aanmerking komen. Het betreft enkele HTRs, naast gesmolten zout, natrium-, loodgekoelde kweekreactoren en een kernfusiereactor. Naast Engeland werken Roemenië en Ukraine aan de ontwikkeling van een kleine LWR. Beide in samenwerking met buitenlandse partners. De ontwikkeling van de gesmolten zoutreactor wijkt af van die in Generation IV. Deze reactor, die SSR-W of Stable Salt Reactor–Wasteburner heet, heeft conventionele splijtstofelementen, waar het koelmiddel, gesmolten zout, langs stroomt. Dat in tegenstelling tot de andere reactor, waar de splijtstof is opgelost in het gesmolten zout. Het plan is om de demonstratie-eenheid van de SSR-W te bouwen naast de kerncentrale Point Lepreau in New Brunswick, Canada. De eenheidsgrootte is 150 MWe. Het gebruik van gesmolten zout maakt de opslag van warmte mogelijk. Net als bij de Concentrated Solar Power centrales. Dankzij deze warmteopslag zijn de fluctuaties in de elektriciteitsvraag tijdens de dag/nacht-cyclus te volgen.

Meer informatie:
1) https://www.gov.uk/government/publications/advanced-modular-reactor-amr-feasibility-and-development-project
2) https://energypost.eu/small-nations-have-big-plans-for-nuclear-energy/
3) https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_salt_reactor

Terug naar het nieuwsoverzicht