{settings.product}

Engelse blauwdruk voor goedkope kernenergie

september 2020 -

In westerse landen zijn de investeringskosten van kerncentrales veel hoger en de bouwtijden veel langer, dan in Aziatische landen, zoals China, Japan en Zuid-Korea. Een Engelse industriële studiegroep onderzocht de mogelijkheden om de investeringskosten met 30% te verminderen. Het eindrapport is onlangs verschenen. De belangrijkste bevindingen zijn, dat het belangrijk is om van uitontwikkelde ontwerpen van kerncentrales uit te gaan, zoals de EPR voor Hinkley Point C en ABWR voor Wylfa Newydd. Voorts om het bouwproces heel precies te plannen en het ontwerp tijdens de bouw te bevriezen. Daarnaast om hetzelfde bouwteam te betrekken bij de realisatie van meerdere identieke eenheden en zo de opgedane ervaring te benutten. Voorts helpt het om uit te gaan van een vereenvoudigd ontwerp van de kerncentrale en van vereenvoudigde bouwmethoden.

De laatste ABWR, die in Japan is gebouwd, kwam in 2006 in bedrijf na een bouwtijd van slechts 37 maanden.

Het rapport gaat ook in op een nieuw financieringsmodel, dat het financiële risico van de bouw beheersbaar houdt en daardoor de uiteindelijke opwekkingskosten omlaag brengt. Elementen van dat model zijn om de kapitaalskosten te verminderen en om een vrij grote groep van financiers te betrekken bij de investering. Aan het model ligt een monitor met 14 sleutelfactoren ten grondslag. Dat maakt het voor ontwikkelaars, investeerders en regering mogelijk om de bouw te monitoren, opkomende financiële risico’s snel te signaleren en de projectleiding tijdens de bouw daarop aan te spreken.

Aan de studie ligt een analyse van 530 bouwprojecten in tal van landen te grondslag.

Rond 2030 zullen alle bestaande Engelse kerncentrales, op één na, zijn stilgelegd. De Engelse industrie is vol vertrouwen, dat de toepassing van de aanbevelingen van het rapport en de uitvoering van het bestaande pro-kernenergiebeleid, de weg vrij maakt voor de bouw van 10 GWe aan nieuwe kerncentrales, waarbij de eenheden van Hinkley Point C niet zijn meegerekend. Haar vertegenwoordigers wijzen er op, dat kernenergie naast duurzame energiebronnen, nodig is om in 2050 de CO2-uitstoot in Engeland tot nul te reduceren. Bovendien leidt de bouw van die voorziene kerncentrales tot duizenden nieuwe hoogwaardige banen en betere economische omstandigheden voor Engeland. De bouwkosten van kerncentrales zijn immers wel hoog, maar de operationele kosten van de elektriciteitsproductie juist laag. Bovendien is de productie niet afhankelijk van wat voor weer het is.

Meer informatie:
https://www.niauk.org/media-centre/member-news/blueprint-cheaper-nuclear-power-unveiled/

Terug naar het nieuwsoverzicht