{settings.product}

's Werelds kleinste kernreactor lijkt op Lego, is privaat gefinancierd en start op in 2027

juni 2023 -

Global First Power (GFP) is de gezamenlijke dochteronderneming van OPG en USNC ˚). Het is het bedrijf, dat de Micro Modulair Reactor (MMR) gaat leveren en bouwen. De ontwikkeling van deze reactor, die in zijn soort tot de kleinste ter wereld behoort, deed USNC. De eerste MMR komt in Chalk River op het terrein van het Canadese kernenergieonderzoekcentrum CNL ˚). Dat is niet ver van de hoofdstad Ottawa. De precieze locatie is onlangs vastgesteld. Het onderzoekcentrum is eigendom van AECL ˚), de leverancier van de Canadese zwaarwaterreactor CANDU. Bijzonder is, dat de bouw van de eerste MMR privaat is gefinancierd. De energie, die de MMR zal produceren, neemt het centrum af.

MMR is een Hoge Temperatuur Reactor (HTR), die een vermogen heeft van 15 MWth (5 MWe). De uraniumsplijtstof bevindt zich in de vorm van millimetergrote korrels in een matrix van siliciumcarbide (SiC). Dat is een van de meest stabiele materialen, die bestaan. De korrels zijn met hetzelfde materiaal omhuld. De omhulling heet TRISO-coating. Ze verhindert, dat zelfs tijdens het grootste ongeluk de radioactieve kernsplijtingsproducten buiten de reactorkern kunnen komen. De maximum kerntemperatuur is ook tijdens ongelukken begrensd, omdat de nawarmte van de reactorkern langs natuurlijke weg naar de omgeving stroomt. Op grond van deze en enkele andere eigenschappen is de reactor in hoge mate inherent veilig.

De reactorkern bestaat verder uit grafiet, dat de neutronen afremt, die de splijtingen teweeg brengen. De koeling van de reactor vindt plaats met het edelgas helium. De reactor is ondergronds geplaatst, wat zijn kwetsbaarheid verkleint voor een terroristische aanslag. De installatie is geheel opgebouwd uit eenvoudig transporteerbare en monteerbare modulen, die als Legostenen in elkaar passen. Een kernlading aan splijtstof is voldoende voor een bedrijfsperiode van 20 jaar. Daarna is de reactorkern uitgeput en aan vervanging toe. Hij heeft dan een hoeveelheid energie geproduceerd, die 5000 mensen gedurende die 20 jaar gebruiken. Dat komt overeen met 200 miljoen liter dieselolie. De hoeveelheid radioactief afval bedraagt dan twee kubieke meter.

Canada is bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van dergelijke kleine kernreactoren, vanwege de energievoorziening van dorpsgemeenschappen, die ver van de bewoonde wereld vandaan wonen. Ook enkele andere landen toonden interesse voor de MMR. GFP sloot overeenkomsten af voor de eventuele toepassing van de MMR met Finland, Polen, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

In 2021 is de vergunning aangevraagd voor de eerste reactor in Chalk River. De bouw zal naar verwachting is 2025 beginnen en in 2027 moet de reactor draaien. Een beschrijving van de Micro Modular Reactor (MMR) staat elders op de website van KernVisie. U kunt haar lezen door op de reactornaam te klikken.

Meer informatie:
https://ottawa.ctvnews.ca/world-s-first-micro-modular-reactor-to-be-built-in-chalk-river-ont-1.6395109
https://www.usnc.com/mmr/
https://globalfirstpower.com/small-modular-reactors/micro-modular-reactor/

˚) AECL: Atomic Energy of Canada Limited
CNL: Canada Nuclear Laboratories
USNC: Ultra Safe Nuclear Corporation
OPG: Ontario Power Generation (voorheen Ontario Hydro)

Terug naar het nieuwsoverzicht