{settings.product}

MMR

Type: SMR HTGR, Hoge Temperatuur gasgekoelde reactor met energieopslag – Canada

Zie het artikel met de titel: “Kleine modulaire reactoren geschikt voor leveren proceswarmte” in het KernVisie Magazine jaargang 16 nr 1 van februari 2021 (blz 14 – 16) door op de titel te klikken.

Achtergrondinformatie

MMR staat voor Micro Modular Reactor. Het is een kleine SMR. De reactor heeft een vermogen van 5 MWe. Dat is 15 MWth als de reactor alleen proceswarmte levert. Bij deze kleine hoge temperatuur gasgekoelde reactor zit de uraniumbrandstof opgesloten in coated particles met een TRISO-coating, die op hun beurt zijn ingekapseld in een volledig dichte siliciumcarbide matrix. De handelsnaam van deze splijtstof is FCM (Fully Ceramic Micro-encapsulated fuel). Het siliciumcarbide van de splijtstofpillen vormt een extra barrière tegen weglekken van splijtingsproducten. De splijtstofpillen zijn gestapeld binnen zeshoekige prismatische elementen van grafiet, de remstof (moderator). De reactor gebruikt proliferatieongevoelige splijtstof. Door het ontwerp is smelten van de reactorkern uitgesloten. Dat maakt het mogelijk om de reactoren zonder extra veiligheidsrisico’s in dicht bevolkte gebieden te plaatsen. De reactor is in hoge mate inherent veilig, mede vanwege zijn lage vermogensdichtheid van minder dan 6 MWth per kubieke meter. Daardoor is de veiligheidsmarge hoog, zodat de temperatuur onder alle omstandigheden onder de 1600 Celsius blijft. De natuurwetten verhinderen een hogere temperatuur. Bij die temperatuur van 1600 Celsius begeeft de coating het, waardoor splijtingsproducten kunnen weglekken. De beoogde bouwtijd is kort, mede dankzij een toekomstige modulaire en fabrieksmatige productie.

De koeling van de reactorkern gebeurt met helium, dat een druk heeft van 30 bar en een uitgangstemperatuur van 640 Celsius. Er is een warmtewisselaar tussen primair systeem en secundair systeem, waarbij het helium zijn warmte overdraagt aan een gesmolten zout. Het secundair systeem is drukloos. Er zijn opslagvaten, waardoor opslag van energie in het gesmolten zout mogelijk is. De energieopslag is verwant aan die van een zonthermische centrale (CSP ofwel Concentrated Solar Power). De combinatie van kernreactor en energieopslag maakt het mogelijk om fluctuaties in de vraag en het aanbod van elektriciteit te volgen. Er is een groot economisch voordeel, omdat de reactor op volvermogen kan doordraaien, terwijl het systeem maar een deel van het vermogen afgeeft. Daardoor is het systeem heel geschikt om in combinatie met duurzame energiebronnen toe te passen. In de stoomgenerator draagt het gesmolten zout zijn warmte over aan de stoom, die een temperatuur heeft van 540 Celsius.

Het bedrijf, dat de MMR ontwikkelt, heet USNC, ofwel Ultra Safe Nuclear Corporation. De MMR is vanwege zijn geringe omvang en zijn lange bedrijfsperiode van 20 jaar geschikt voor ‘micro grid’ (industriële) locaties. Na die 20 jaar is het nodig om de reactorkern te wisselen. USNC verwacht in de toekomst vooral reactoren af te zetten ter vervanging van dieselgeneratoren in afgelegen gebieden, waaronder die in het Noorden van Canada.

Stand van de ontwikkeling

USNC heeft de eerste twee fasen voor de bouw van een prototype op het terrein van het Canadese kernenergieonderzoekinstituut Chalk River met succes doorlopen. De derde en laatste fase, waar een milieueffectrapportage deel van uitmaakt, is in voorbereiding. De verwachting is dat het prototype uiterlijk in 2026 in bedrijf komt.

Nieuws
Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie
dinsdag 06 april 2021

Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie

De onlangs opgerichte “Stichting Energietransitie en Kernenergie”, die de rechtsopvolger is van de “Initiatiefgroe...
Lees verder
Marsverkenner rijdt op atoombatterij bericht Belgisch Nucleair Forum
dinsdag 30 maart 2021

Marsverkenner rijdt op atoombatterij bericht Belgisch Nucleair Forum

Op 18 februari 2021 maakte de marsverkenner Perseverance na een ruimtereis van bijna zeven maanden een zachte landing aa...
Lees verder