{settings.product}

China's ambitieuze plannen met kernenergie

januari 2023 -

Jaarlijks stelt China een vermogen van 5 – 7 GWe aan nieuw kernvermogen in bedrijf. Het doel is om dat te verhogen naar 10 GWe rond het jaar 2025.

China heeft in technologisch opzicht veel geleerd van het Westen. Verschillende moderne typen westerse kernreactoren zijn de afgelopen jaren in China gebouwd en vaak in een recordtijd in bedrijf genomen. Met deze kennis ontwikkelde China zijn eigen typen, de Hualong–1 en –2 reactoren. Het zijn drukwaterreactoren met  een vermogen van ongeveer 1100 MWe. De bouwtijd van de Hualong–2  is vier jaar en het type is geschikt om in serie te bouwen. De verwachting is, dat China jaarlijks negen eenheden van dat reactortype in bedrijf zal stellen teneinde de genoemde doelstelling te halen.

China produceert niet alleen elektriciteit met zijn kerncentrales. Het startte in 2020 ook een project voor nucleaire stadsverwarming. De lichtwaterreactoren van de kerncentrale Qinshan leveren de warmte. Qinshan is de grootste kerncentrale van China. Ze ligt nabij de stad Haiyang. Dat is in de buurt van Shanghai. In het KernVisie nieuwsbericht van 22 november 2021 is aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Gemeld zij, dat dat project goed loopt. De eerste 400 000 vierkante meter woonoppervlakte zijn inmiddels aangesloten, waaronder de hele stad Haiyang. In 2025 zal dat 4 miljoen vierkante meter zijn en levert de kerncentrale jaarlijks 700 TeraJoules aan warmte. Haiyang is ongeveer even groot als Eindhoven.

China heeft ook een project voor de levering van stoom aan zijn petrochemische industrie. Die stoom komt uit de kerncentrale Tianwan. Het project moet eind 2023 gereed zijn. De industrie krijgt dan jaarlijks 4,8 miljoen ton stoom. Tianwan ligt in de provincie Jiangsu ongeveer 500 kilometer ten zuiden van Beijing.

Eind 2021 waren in China 55 kernreactoren in bedrijf. Hun gezamenlijke vermogen was 52 GWe. Ze wekten dat jaar 407 TWh ˚) op en hun aandeel in de elektriciteitsproductie bedroeg 5%. Het Chinese nieuwbouwprogramma van negen kernreactoren per jaar met een gezamenlijk vermogen van 10 GWe is ongeëvenaard in de wereld.

Meer informatie:
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-nuclear-plant-starts-supplying-industrial
https://www.reddit.com/r/nuclear/comments/zmlxun/china_is_planning_to_build_10_gigawatts_of/

˚) 1 TW (TeraWatt) = 1000 GW (GigaWatt) = 1 miljoen MW (MegaWatt) = 1 miljard kW (kiloWatt)

Terug naar het nieuwsoverzicht