{settings.product}

Chinese stad kreeg stadsverwarming op kernenergie

november 2021 -

De Chinese stad Haiyang is even groot als Eindhoven of Haarlem en heeft meer dan tweehonderdduizend inwoners. De stad ligt aan de zuidkant van het schiereiland Shangdong aan de Gele zee ter hoogte van Zuid-Korea en ongeveer 700 kilometer ten zuidoosten van Beijing. Het is de eerste Chinese stad, die stadsverwarming heeft op kernenergie. Op het industriegebied van Haiyang staan aan zee een tweetal passiefveilige drukwaterreactoren van het type AP-1000. Deze reactoren zijn ontwikkeld door Westinghouse en hebben ’s zomers elk een rendement van 33% en een vermogen van 1170 MWe. De eerste eenheid startte op in oktober 2018 en de tweede in januari 2019.

Elke AP-1000-reactor heeft een tweetal stoomgeneratoren, die de grens vormen tussen het primaire en het secundaire systeem. Bij een drukwaterreactor is de stoom in het secundaire systeem niet radioactief. Ook de turbine maakt deel uit van het secundaire systeem. De turbinesystemen van de reactoren hebben elk een warmtewisselaar, die aangesloten is op het warmtenet van de stad. Stoom met een relatief lage temperatuur, die uit de turbine komt, verwarmt het water in dat net. De stadsverwarming was al aanwezig, voordat de kernreactoren opstartten. Aanvankelijk voorzagen een twaalftal kolenketels de woningen in Haiyang van warmte. De productie van warmte voor deze woningen gaat ten koste van het elektrische rendement. Aan de hand van de verstrekte gegevens is berekend, dat in het stookseizoen het rendement van de reactor, die de warmte levert, gemiddeld met één procent afneemt. Voor de stadsverwarming is namelijk maar een klein deel van de restwarmte van de reactor nodig. De reactor zou met zijn restwarmte de woningen van meer dan een miljoen mensen kunnen verwarmen, mits ze binnen honderd kilometer van de kerncentrale liggen.

De bewoners van Haiyang zijn blij met de nieuwe stadsverwarming. Ze zeggen, dat als ze een paar jaar geleden de schone was buiten hingen om te drogen, er roet op zat, als ze hem binnen haalden. Nu blijft de was schoon. De nucleaire warmtebron vermijdt de uitstoot van 650 ton roet, 1100 ton stikstofoxiden, 1200 ton zwaveloxiden en 180 000 ton CO2.

De toegepaste techniek is niet nieuw. De kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg levert met een vergelijkbare techniek al sinds 1981 warmte aan een warmtenet, waarop de stadsverwarming van Breda en Tilburg is aangesloten, als ook de glastuinbouw rond de gemeente Made. Nucleaire stadsverwarming met speciale kleine reactoren is eerder toegepast in onder andere Rusland en Zweden. Nieuw is, dat een commerciële kerncentrale met drukwaterreactoren een hele stad verwarmt. China wil deze techniek meer gaan toepassen.

Meer informatie:
https://global.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618dbe99a310cdd39bc74e74.html

Terug naar het nieuwsoverzicht