{settings.product}

Frankrijk sorteert voor richting nieuwe kerncentrales

december 2020 -

De Franse regering en EdF °) treffen voorbereidingen om de bouw van nieuwe kerncentrales mogelijk te maken. EdF zal halverwege 2021 een verbeterd ontwerp onthullen van de EPR. De nieuwe reactor heet EPR 2. De stichtingskosten zullen aanzienlijk afnemen. Voorts werkt EdF aan plannen voor een beter toezicht tijdens de bouw, als ook om lassers te kwalificeren. Dat alles is nodig vanwege een door de overheid opgestelde beoordeling, waarin tekortkomingen zijn gesignaleerd op het gebied van het projectbeheer en van de benodigde bekwaamheid en kundigheid van het personeel bij de voltooiing van de enige Franse kerncentrale in aanbouw, Flamanville-3. Feit is, dat bij Flamanville-3 ongeveer honderd lasverbindingen zijn afgekeurd. Deze reactor komt eind 2022 in bedrijf en naar verwachting zal de Franse regering kort daarna besluiten tot de bouw van zes eenheden van het type EPR 2. Dit voornemen sluit aan bij het verzoek van de Franse regering aan EdF, dat Le Monde in oktober 2019 publiceerde, om zich voor te bereiden op een nieuw begin voor de kernenergie en plannen te ontwikkelen voor de bouw van een zestal eenheden de komende vijftien jaar.

Ondertussen uit de Franse president, Emmanuel Macron, zich positief over kernenergie. Hij zei, dat hij kernenergie ziet als een milieuvriendelijke oplossing voor de toekomst en dat noodzakelijke studies voor de bouw van nieuwe kerncentrales de komende maanden zullen verschijnen. In een toespraak, die hij hield tijdens zijn bezoek aan de fabriek in Saône-sur-Loire, die grote componenten voor kerncentrales produceert, zei hij, dat de kernenergie onze toekomst op het gebied van milieu en energie zal bepalen. Daaraan voegde hij toe, dat aangezien voortgang is gemaakt op het gebied van veiligheid en radioactief afval, de kernenergie een veilige en CO2-loze energiebron is, die de hoeksteen blijft van de brandstofdiversificatie bij de elektriciteitsproductie.  

Het Franse energiebeleid is er op gericht, dat in 2035 de helft van de elektriciteit uit kerncentrales komt. Thans is dat 75%. De president zei, dat een nog snellere afname ecologisch fout zou zijn. Het geheel afzien van kernenergie zou betekenen, dat – zoals andere landen doen – het nodig is kolen- en gascentrales te bouwen, of elektriciteit te importeren.

In andere openbare uitspraken van de president stelt hij, dat de productie van duurzame energie fors moet toenemen, maar dat kerncentrales veel minder CO2-uitstoten dan velen denken. In een interview, dat is gepubliceerd in Le Monde, zei de president, dat hij niet tegen kernenergie is en dat Frankrijk dankzij de kernenergie elektriciteit produceert met een CO2-emissie, die tot de allerlaagste behoort van de hele wereld. In Frankrijk draaien 56 kernreactoren en is er een in aanbouw, de EPR in Flamanville.

Meer informatie:
https://www.nucnet.org/news/company-says-it-will-unveil-epr-2-reactor-technology-in-2021-10-5-2020

°) Staatselektriciteitsbedrijf Électricité de France

Terug naar het nieuwsoverzicht